Mongol törpehörcsög (Allocricetulus curtatus)
Eversmann-törpehörcsög (Allocricetulus eversmanni)
 

Gansui törpehörcsög (Cansumys canus)
 
  Ladakh törpehörcsög (Cricetulus alticola)
(nincs kép)
Kínai csíkos törpehörcsög (Cricetulus barabensis)
Tibeti törpehörcsög (Cricetulus kamensis)
Hosszúfarkú törpehörcsög (Cricetulus longicaudatus)
Szürke hörcsög (Cricetulus migratorius)
  Sokolov-törpehörcsög (Cricetulus sokolovi)
(nincs kép)
 
Közönséges hörcsög (Cricetus cricetus)
 
Szíriai aranyhörcsög (Mesocricetus auratus)
Török törpehörcsög (Mesocricetus brandti)
Dobrudzsai aranyhörcsög (Mesocricetus newtoni)
Kaukázusi törpehörcsög (Mesocricetus raddei)
 
Campbell-hörcsög (Phodopus campbelli)
Roborovszki-törpehörcsög (Phodopus roborovskii)
Dzsungáriai törpehörcsög (Phodopus sungorus)
 
Koreai törpehörcsög (Tscherskia triton)
 

A legkorábbi leírás az arany hörcsögről (ahogyan akkoriban hívták) 1797-ből származik, a „The Natural History Aleppo, Alexander Russel” [ Aleppo természeti történetei, Alexander Russel].

Talán fontos tudnunk, hogy Alexander Russel gyakorló orvos volt a mai Szíria Aleppo nevű vidékén 1740-1750 között, ahol úgy tűnik, hogy az egyik vezető szakértője volt a pestisnek, ami akkoriban söpört végig a vidéken. Ez alatt a 10 év alatt igen részletes nyilvántartást írt az állat-, a növény-, a környezet- és a kultúra tárgyköréről. Feljegyzéseket készített a terület minden jellegzetességéről és az emberek életéről. De úgy tűnik ekkoriban még nem ismert minden részletet erről a környékről és az emberek életéről, mert az első kötetében – amit 1756-ban adtak ki – még nem jelent meg az aranyhörcsög.

Patrick Russel – Alexander öccse – 1750-1781 között élt Aleppo-ban, és Alexander halála után közzétette a második kiadást. (Nem tudni pontosan, hogy Alexander hogyan és mikor hunyt el.) A második kiadásban már szerepel a szíriai aranyhörcsög, így talán Patrick fedezte fel, de az is lehet, hogy még Alexander, de csak az első műve kiadása után írta le a fajt.

A könyvben így olvasható: „ … A hörcsög kevésbé gyakori, mint a mezei egér. Egyszer találtam egy elhullott példányt és felboncoltam, a tasak mind két oldala tömve volt fiatal francia babbal. Ezek olyan pontosan és szorosan voltak hosszában egymás mellé rendezve, hogy különösnek tűnik, hogy miféle mechanizmus eredményezhette. A pofazacskót formázó, izomrostokkal átszőtt hártya vékony. A legügyesebb ujjak sem képesek a babot ilyen rendben lerakni. Az asztalra kiterített halom terjedelme az állat testének háromszorosa volt.”

Talán a legmeglepőbb az egészben, hogy Russel (bármelyik is) nem állította, hogy felfedezett egy új fajt. Úgy tűnik, tévesen a közönséges európai hörcsöghöz sorolta, ezért nem nevezték el Russel után. Ehelyett szíriai aranyhörcsög lett, mely nevet George Robert Waterhouse adta neki, aki 1839-ben mutatta be az új fajt.

George Robert Waterhouse 29 évesen már a londoni Zoológiai társaság kurátora [felügyelője] volt. 1839. április 9-én mutatta be az „új” fajt a társaságnak. Ezen az ülésen egy meglehetősen idős nőstényt mutatott be.

Az ő leírását 1840-ben tették közzé: „ … Ez a faj kisebb, mint a közönséges hörcsög (Cricetus vulgaris) [ezt azóta Cricetus cricetus-ra változtatták], és a bundája mély aranysárga színéről kapta nevét. A szőrzete közepesen hosszú és nagyon puha, selymes fényű a sötét sárga színezet kiterjed a felső részekre, a fej és a test oldalsó részére, valamint a végtagok külsejére. A háton lévő szőrzet vége barnás, ezért a szőrme ez a része sötétebb árnyalatot ölt, mint a test oldalsó része; A torok és a test oldalsó része fehér, bár halványan sárgával árnyalt; a háton és a test oldalán lévő szőrzetnek a töve sötétszürke vagy ólomszínű. A farok és a lábak fehérek. A fül közepes méretű, külsejükön fehéres szőr van. A bajusz fehér és fekete szőrszálak keverékéből áll

A példány gyűjtője és adományozója nem ismert, vagy nem tulajdonítottak neki túl nagy jelentőséget, de a leírást követően ez az idős nőstény lett a faj minta-példánya, a faj neve pedig Cricetus auratus lett. [A faj nevét később módosították Mesocricetus auratus-ra.] Még ma is őrzik preparálva a Natural History Museum-ban Londonban. Meglehetősen szomorú látványt nyújt a preparátum, de minden esetre érdekes. Az ő igazi neve BM(NH)1855.12.24.120, nem a legszebb név egy ilyen idős hölgynek.

Az a hiedelem, mi szerint mintegy 100 évig nem is hallhattunk a szíriai aranyhörcsögről hamis!

Valójában 1880-ig James Skeene brit konzul nyugdíjba vonulásáig több aranyhörcsögöt is szállíttatott Nagy-Britanniába, mindezek ellenére úgy tűnik, hogy 1910-re Nagy-Britanniából teljesen eltűntek, vagy kipusztították a szíriai aranyhörcsögöket.

1920-ig senkit nem is érdekelt, hogy nincsenek már aranyhörcsögök az Egyesült Királyságban. E tájt Saul Alder a Jeruzsálemi Egyetem parazitológusa a Leishmaniasis végzett kutatásai bizonyították, hogy a „kínai hörcsög” kiváló kísérlet állat, azonban Alder ekkoriban még nem tudta sikeresen tenyészteni őket, ezért folyamatos behozatalra szorult Kínából. Alder ismerhette Waterhouse leírásait és akart szerezni magának a környékről szíriai aranyhörcsögöket, de néhány hatóság azt javasolta, hogy inkább a „vándorló hörcsögöket” vizsgálja, amelyek Kis-Ázsiában honosak. Felkereste az Állattani tanszéken lévő barátját, hogy segítsen neki beszerezni néhány hazai hörcsögöt. Így a szíriai aranyhörcsög is bekerült a laboratóriumokba.

Saul Adler barátja Israel Aharoni volt. Ő Widzi-ben született az orosz-lengyel határon, majd Prágában tanult. Ő lett az úgynevezett „első” héber zoológus, aki megkereste és leírta a Szent Földön élő állatok tulajdonságait és kijelölte a héber nevüket. Életének korábbi szakaszában és a Jeruzsálemi expedíciók ideje alatt a terület még Törökország szigorú uralma alatt állt. Aharoni, egy zsidó a muszlim világban, csak a helyi török szultán vádelme alatt utazhatott szabadon. Ezt megkapta, mivel fajokat szerzett be a szultán lepkegyűjteményébe. Úgy tűnik, e gyűjtő út során minden útjába kerülő állatot begyűjtött a helyi vezető segítségével. Az egyedek preparációját a mezőn kezdték, majd Berlinbe küldték. Mégis, sok általa begyűjtött példány hozzáférhető tanulmányozás céljára, ha meglátogatjuk a Héber Egyetem Orosz Részlegét Jeruzsálemben. Egy ehhez hasonló expedíció során 1930-ban Aharoni hörcsögöket keresett Saul Alder kérésére.

Az erről szóló beszámoló Aharóni emlékirataiban 1942-ben jelent meg. Kérdés, hogy ismerte-e Alder a szíriai aranyhörcsögöt, Aharoni bizonyosan ismerte, és tudta, hogy ez a faj az, amit keresnie kell.

Úgy tűnik, hogy Aleppo környékére érkezésekor javasolta a helyi szíriai vezetőnek (Georgius Khalil Tah'an), hogy menjenek egy megfelelő farmra és megkérte a helyi SheikhEl-Beled-et, adjon tájékoztatást a hörcsögök helyi fellelhetőségével kapcsolatban, azaz megkérdezte, hogy a termésben hol és milyen kár található.

1930. április 12-én Sheikh megszervezte a találkozót és meghatározta a felkutatandó legjobb mezőket a vidéken, ahol úgy tűnt, előfordulnak ezen állatok kolóniái. Sheikh gondoskodott földmunkásokról – néhány helybéliről – és nagy területet felástak. Néhány óra kemény munkával sikerült 2.5 méter mélyről kiemelni egy teljes fészket, pontosabban egy anyát tizenegy kicsinyével.

Gondolván, hogy az anya baj nélkül törődni fog a kicsikkel, eteti őket, az egész családot egy dobozba helyezték el. Aharoni így írta le az ez után következőket: "… Láttam, hogy a hörcsög megkeményítette a szívét és undorító kegyetlenséggel leharapta a legközelebb eső kölyök fejét (minden kölyök mérete kb. 2.5 cm volt). A természetes anyai szeretet vitte rá az édes gyermekeinek megölésére 'Jobb a gyermekeimnek elpusztulnia, mint hogy az átkozott emberi faj egy tagja kísérletezzen rajtuk.' Amikor Georgius látta ezt a kegyetlenséget, gyorsan eltávolította az anyahörcsögöt (különben biztosan megölte volna mindegyiküket!) és egy ciános üvegben elpusztította …"

Így csupán azért pusztult el az első élve foglyul ejtett vad nőstény, mert elkezdte elpusztítani a kölykeit, nem volt tudatában annak, hogy hamarosan milyen sokat jelentenek az utódai az emberiség számára.

Aharóni elvitte a tíz életben maradt kölyköt. (Nem jegyezték fel az alom korát, de a foglyul ejtéskor még nem nyílt ki a szemük.) Aharoni és a felesége bevált nevelőszülőként, így az alom életben maradt. Egy szökés és kilenc újra befogás után mindegyiket átadták Hein Ben-Menachen-nek, a Héber Egyetem Scopas hegyi Állatszolgáltató alapítójának és vezetőjének.

Ben-Menachen egy fapadozatú ketrecben helyezte el a hörcsögöket. A következő reggelre öten megszöktek, utat rágva maguknak a ketrec alján keresztül. Ben-Menachen nagyon dühös volt, különösen, mivel Aharoni jelezte, milyen nehéz fogságba ejteni ezeket a teremtményeket. Az öt kiszökött példány közül egyiket sem sikerült élve befogni. Aharoni szerint a megmaradt négy hörcsögből három hím és egy nőstény volt. Mégis, ezt a közlést 1948-ban Alder cáfolja, mivel szerinte három nőstény és egy hím élte túl a szökési kísérletet, és a hím később egy nőstényt megölt. Israel Aharoni nagyon szkeptikus volt a megmaradt példányok tenyésztésével kapcsolatban, de Hein Ben-Menachennek más ötlete volt.

Menachen szorosan megtöltött egy nagy dróthálós ketrecet szénával, 5 cm-es lyukat hagyva a tetején. Ide helyezte be a nőstényt. A sötétséget keresve a nőstény járatokat ásott a szénába. Egy nappal vagy valamivel később a hímet is behelyezte a ketrecbe. Az üldözni kezdte a nőstényt, és végül utolérte. A nőstény éppen tüzelt, ezért pároztak. Az első hörcsögkolónia termékeny volt, és számuk egy éven belül 150-re emelkedett, jóllehet, újabban különböző szakértők más számokat adnak meg, beleértve a kissé furcsán ható 365/évet is!

Az első fogságban tenyésztett hörcsögöket átadták Aldernek, aki röviddel azután cikket írt az első szíriai aranyhörcsögökkel folyt kutatásról. Felfogva a magányos kolóniák sérülékenységét, Alder törzsállományt osztott szét különböző laboratóriumok között. A szíriai aranyhörcsög 1931-ben érkezett Angliában, és szó szerint becsempészték az országba Alder kabátzsebében. Ezek az állatok E. Hinde-hez (Londoni Állattani Társaság) kerültek.

Igaz, hogy Aharoni nem említi az irataiban, de kétségtelenül több hörcsögöt is befogott, mint a kölykös nőstényt, mivel három, 1930. április 27-én és 29-én  foglyul ejtett és neki tulajdonított kifejlett nőstény is látható a Berlini Múzeum gyűjteményében.

Általános az egyetértés abban, hogy a szíriai aranyhörcsögöket 1938 nyarán importálták az USA-ba, jóllehet, a behozatal pontos jellegét összekeverik a törzsállomány Európai importjával.

A következő feljegyzett befogás, amit sikerült kinyomozni, 1971 májusában-júniusában volt, amikor az amerikai Michael R. Murphy 13 egyedet szerzet meg, ismételten Aleppo környékén. 12 egyed (4 hím és 8 nőstény) érkezett meg az USA-ba. Murphy feljegyezte, hogy 3 nap foglalkozás után a vadon befogott állatok megszelídültek. A fogságba ejtéstől számított négy héten belül mindegyik állat párosodott, és mind a nyolc nőstény kölykezett. Az almok átlagos mérete 11 volt, és minden kölyköt sikerült elválasztani.

1978-ban ugyanazon a területen végzett befogásokat Bill Duncan (SW Orvosi Egyetem Dallas, Texas, USA), és két nősténnyel tért vissza. Úgy látszik, ez a csoport is eltűnt.

1980-ban egy rágcsálókkal foglalkozó hivatalnok, aki a Száraz Területeken folyó Mezőgazdasági Kutatás Nemzetközi Központjának Mezei Központjában dolgozott, befogott két állatot, akik sajnos mérgezett patkánycsalétket ettek, így rövidesen elpusztultak. 1982 novemberében ugyanaz a tisztviselő ugyanott egy további párt (hím és nőstény) ejtett foglyul, sajnos a hím rövid időn belül elpusztult, és jóllehet, a nőstény biztonságban elérte az Angliai karantént, nem próbálták meg tenyészteni.

Az Izraeli adatok alapján a fajt megbecsülik, mivel a behatárolt elterjedési területe miatt ritka, de azon a területen elég közönséges. Azonban az 1980-as évek óta a fajt nem látták eredeti élőhelyén, amíg két, 1997 szeptemberében és 1999 márciusában indított expedíció megerősítette, hogy az aranyhörcsög ma is létezik Észak-Szíriában. A kutatók 30 járatrendszert találtak. A járatrendszerek egyikében sem élt egynél több felnőtt egyed. Egy nőstény vemhes volt, és hat kölyöknek adott életet. Ezek a vadon befogott aranyhörcsög az Aleppoi Egyetemen élő három további vad példánnyal együtt Németországba került új tenyészállomány létesítése céljából.

Sziria_topogarfiai_terkpe1703_aleppo_fametszet_b

Szíria topográfiai térképe és egy 1703-ban készült fametszet az akkori Aleppo városáról. A képekre kattintva nagyobban is meg lehet nézni.

 

Testméretek:

A kifejlett egyedek testhossza az orrcsúcstól a farok végéig mérve 11-18 cm testhosszú, ám vannak kisebb változatok, melyeknek felnőttkori mérete nem haladja meg a 12 cm-t, mégis szíriai aranyhörcsögnek számítanak ők is. Testhosszukból kb. 10 - 15 mm az állat farka. /Az újszülöttek testhossza 2-2,25 cm./

Testsúly:

Általában 80 - 175 gramm. A nőstények 100 - 130 g, a hímek 120 - 150 g tömegűek, ezt azonban erősen befolyásolja a tenyésztési periódus és a tápláltsági állapot. /Az újszülöttk kb. 2 gramm súlyúak./ A természetben a nőstények a nagyobbak, de a tenyésztések hatására mára ez az arány megváltozott, és inkább a hímek lettek a nagyobbak.

Testalkat, mozgás:

Törzsük tömzsi, hengerded. Farkuk és végtagjaik rövidek, gyors mozgásra éppen úgy alkalmasak, mint a földalatti járatok készítésére. Végtagjaikon 5 - 5 ujj található, azonban a mellső végtag hüvelykujja igen rövid, csökevényes. Hajlékony és mozgékony ujjaikkal nagyszerűen fognak, rendkívül ügyesen ásnak.

Kültakaró:

Bőrük igen vékony. Táplálékuk szállítására terjedelmes pofazacskóikat használják. Ezek teljesen teletömött állapotban az állat fejtérfogatának 4 - 5-szörösét teszik ki, belső felszínük nyálkahártyával bélelt, így az esetleges belső sérülésektől nagymértékben védett. Szőrzetük tömött, puha. Sötétben való tájékozódáshoz nyújtanak segítséget a felső ajkakon (bajúszpárnákon) és a szem felett elhelyezkedő hosszú tapintószőrszálak. A horpasz borsónyi területén találhatóak az ún. oldalmirigyek - ezek váladékát a territórium megjelölésére használják. Nagyságuk és pigmentáltságuk egyedenként változó, csak a hímeknél találhatóak meg, de a nőstények is hasonlóan az oldaluk dörzsölésével, valamint szeméremtestjük válladékával jelölik meg a területüket. Meglétük különösen a fehér példányokon feltűnő, a szőrzet sárgás elszíneződése miatt, amit a mirigyváladékban található faggyú okoz.
Az angóra változat szőrzete kevésbé tömött, de hosszabb. A hosszú szőr öröklődése recesszív génhez kötött. Az oldalmirigy területén és a comb hátsó oldalán lévő szőrszálak a többinél 2 - 3-szor hosszabbra nőnek. 

Színezet:

Az eredeti, vad színezetű példányok bundája gazdag mahagóni barna, fekete jegyekkel a pofazacskón s a fejtetőn, has tájékuk és a combjuk belső oldala a szürkés-sárgától a fehérig változó. Néha előfordul a szőrzet aranyos árnyaltsága is. Sok színváltozat ismert: albínó, fehér, krém, szürke, grafit, fekete, hogy csak a leggyakoribbakat említsem. A színezeten kívül vannak mintázat típusokis, melyek az alap szín mellett fehér jegyekkel teszik egyedibbé kedvencünket.

Fogazat:

Jellegzetes rágcsáló fogazatuk van, szemfogaik hiányoznak. A metszőfogaik gyökértelenek, csak elülső oldalukat borítja zománc, ezért a folytonos igénybevétel miatt véső alakúra kopnak. Metszőfogaik folyamatosan és igen gyorsan nőnek. Ha egy 2 mm-es darabot eltávolítunk, a teljes után-növésükhöz kb. 10 napra van szükség. (Azért ezt ne tegyük velük!) Zápfogaik gumós koronájúak. Rágóizmaik igen fejlettek. 16 foguk van. Hörcsögünk akkor egészséges, ha fogai erősen sárga színezetűek, gond csak akkor van, ha fehérek, vagy enyhén áttetszősek.

 

Érzékszervek, érzékelés:

Látás:

Fekete "gombszemük" a fejhez viszonyítva elég nagy, ami a kora esti szürkületben és éjjel ébredő, mozgó állatok jellegzetessége. Látásuk nem túl jó, de a társas kapcsolatokban nagy jelentőséggel bír a vizuális kommunikáció (testtartás, mozdulatok).
Rossz látásukat az is bizonyítja, hogy nagy magasságból (pl. a szekrény tetejéről) is nyugodtan lelépnek, holott ez sokszor a vesztüket okozza. Nagyon sok faj veleszületetten igyekszik elkerülni a mélységeket. Ha egy mélyedést üveglappal fedünk le, s így vizuális mélységet készítünk, ezek a fajok megállnak a szélén, noha a tapintási ingerek azt jelzik, hogy szilárd talajon jár. Az aranyhörcsögöknél ez nem tapasztalható, teljes nyugalommal szaladgálnak az üvegen is. Élőhelyükön (mivel éjszakai állatok) és sötét járataikban nem a látás játssza a főszerepet a tájékozódásban, hanem a tapintás és a szaglás. A tapintási tapasztalatok ellenére tapasztalt viselkedés azzal magyarázható, hogy élőhelyük sík terep, és a járatok lejtésszöge sem akkora, hogy sérüléseket szerezzenek egy ugráskor.
Szemeik - mint a rágcsálóké általában - a fej két oldalán helyezkednek el. Mivel a szemek látómezeje csak részben fedi egymást, látótere igen nagy, de plasztikus vagy térbeli látása gyenge.

Hallás:

Hallásuk sokkal finomabb az emberénél. Erre szükségük is van fennmaradásuk érdekében, hogy az éjszaka portyázó ragadozók elől elmenekülhessenek. Nagy biztonsággal érzékelik a hangforrás irányát. Arrafelé fordítja fejét, mégpedig úgy, hogy mindkét fülét azonos hangerővel érje a hang, és szemeivel is keresi a hangforrást. A legapróbb neszeket is meghallják, ezért könnyen be lehet tanítani őket arra, hogy ha szabadon futtatjuk őket a szobában, a padlón való ritmikus kocogtatással behívjuk őket. A jutalomfalatok reményében még a szekrény tetején tartózkodó egyedek is azonnal megjelennek.
Az akusztikus kommunikációnak nincs nagy szerepe életükben, mivel nem társas állatok. Pánikba esve sikító-cirregő hangot hallatnak, a szopós kicsinyek pedig egyfajta magas, nyöszörgő hangon jelzik anyjuknak, ha valamiben hiányt szenvednek.

Szaglás:

A jó szaglású állatok közé tartoznak. Jelentős szerepet játszik a táplálék felkutatásában, és a veszély érzékelésében. Nagy szerepe van életükben a kémiai kommunikációnak, mivel ez alapján ismerik fel fajtársaikat és ivadékaikat, keresik fel az ösztruszban lévő (ivarzó) nőstényeket, szagnyomokkal jelölik ki a revírhatárokat (territóriumukat).

Tapintás:

A sötétben való közlekedést segíti a bajusz és a szem feletti szőrzet. Ezek a sinus - szőrök kb. 2 cm hosszúak, átmérőjük a normál fedőszőrök kétszerese is lehet. Gyökerük a bőrszövetbe háromszor mélyebben ágyazódik be. A bajusz-szálak mozgathatóak is.

 

Nemek elkülönítése:

A nemek elkülönítése kifejlett állatokon nem nehéz. Már a testforma is utalást ad: a hímek lényegesen karcsúbbak, és a nagyméretű herék (1,5 - 2 cm) miatt testük felülnézetben tompa csúcsban végződik. A herék érintésre visszahúzhatók, ez megakadályozza a föld alatti ásás és a marakodás közbeni sérüléseket. A nőstények teltebbek, zömökebbek, és általában jól láthatóak az emlőbimbók. A fiatal egyedeknél az ivar- és végbélnyílás távolságából jól megállapítható az állat neme. Lány hörcsögöknél ez a távolság kicsi, míg a fiúknál lényegesen, és jól észrevehetőn távolabb helyezkednek el egymástól.
Íme 5-5 kép, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni a hím és a nőstény hörcsögöt. A kis képeken is szembetűnőek a különbségek, de ha a kis képre kattintotok megjelenik nagyban kis magyarázó szöveggel. Az angóráknál kissé nehézkesebb az elkülönítés a hosszú szőr miatt, de amint alkalmam adódik arról is készítek pár fotót.

nosteny_1anosteny_2anosteny_3anosteny_4anosteny_5a
him_9a him_8ahim_7ahim_6ahim_10a

Ivarérettség, tenyészérettség:

Az egyed ivarérettségét az érett, termékenyülésre alkalmas petesejtek vagy ondósejtek termelésének megindulása jelzi. Ezt a legtöbb szakirodalom 1 hónapos korra teszi. Ez az adat azonban téves a nőstények első tüzelését 6-8 hetes, a hímek első párzási kísérleteit 10-12 hetes korban figyelhető meg. Nőstényeknél a tenyészérettség azonban4-6 héttel későbbre, kb. 3 hónapos korra tehető, amikorra a hörcsögök elérik majdnem végleges súlyukat és méretüket. Ilyenkor a nőstények már képesek az utód kihordására és felnevelésére.

Az ivarzás:

A nőstények üzekedési (ivarzási) ideje 4 naponta ismétlődik meg (ha nem termékenyül meg) és kb. 6-8 órán át tart, egész évben képesek a megtermékenyülésre (az ivarzási időszak függvényében).
Olykor előfordulhat ál-vemhesség, mely csak a 9. napon lesz gyanús, de csak a 16 nap után tudható biztosan. Ilyenkor a has nem jelentős mértékben, de azért észrevehetően megnövekedhet.
A hímeknél nincs ilyen ciklikusság, mindig készek a párzásra.

 

A párzás:

A szíriai aranyhörcsögökről tudnunk kell, hogy magányosan élő állatok, ugyanabban a járatrendszerben csak a nőstény és még nem önálló kölykei tartózkodnak együtt. A párzást és az ivadéknevelést kivéve elkerülik egymást.
Az ivarérett, tüzelés előtt álló nőstény szagjeleket helyez el az általa bejárt területen. Mivel ezt a szagjelet nem pont, hanem vonalszerűen rakja le - ezt a mozdulatsort csíkolásnak nevezték el. Az állat menet közben berogyasztja hátsó lábait, farkát felfelé kunkorítja és nemi szervét a földhöz szorítva hüvelyváladékával egy láthatatlan csíkot húz. Ezt a szagnyomot követi a hím.
A hím érdeklődésének felkeltésében (még ivarzás esetén is) csak másodlagos jelentősége van a testtartásoknak és mozgásformáknak a szagok mellett. Ezt bizonyítja az is, hogyha egy hím példány valamilyen oknál fogva elveszíti a szaglását a territóriumára tévedő tüzelő nőstényt éppúgy el fogja kergetni, mint más territórium sértő egyedeket.
A tüzelő nőstény és a hím - első találkozáskor - először is kölcsönösen végigszaglásszák egymást, majd (1 percen belül) a nőstény felveszi a felkínálkozó pózt: szemét félig lehunyja, fülét hátracsapja, fartájékát és farkát magasra emeli - így láthatóvá válik nemi szerve. A hím először a nőstény füleit, szemeit, majd a nemi szervet szaglássza, nyalogatja, ezután megtörténik a párzás. Előfordulhat az is, hogy ez elmarad, és a hím azonnal meghágja a nőstényt. Érdekes, hogy sem a hím, sem pedig a nőstény részéről nem tapasztalható párválasztás.
A kezdő hímek nem tudják "honnan is kezdjék", ezért gyakran előfordul, hogy a hágó mozdulatokat rossz helyen - esetleg pont a nőstény fején - végzik. A rendszeresen párzó hímek nem kísérletezgetnek, amennyiben úgy véli, hogy a nőstény rossz helyzetben van, erős fogaival megragadja a fartájékot és odébb teszi. Maga az aktus 3 - 5 másodpercig tart, ezután rövid pihenő következik, amíg a hím megmosdik (főleg nemi szervét). A következő aktus előtt, majd utána is a nőstény külső ivarszerveit a hím gyakran nyalogatja. Egyes feltételezésekre a mechanikus ingerlésre nő az oxitocin mennyisége a vérben, s ez a hormon a méh gyakori összehúzódását indukálja, ezek a mozgások pedig elősegítik a spermiumok haladását a petesejtek felé.
A hím legaktívabb időszaka 3/4 óráig tart, de még néhány órán belül megfigyelhető párzás. Átlagosan ¾ óra alatt 45-ször párzanak, a fürgébbek átlag 60-szor, de a lustábbak megelégednek 25-tel is.
Az ivarzó egyed a felkínálkozó pózon kívül - ha nem keltette fel a hím érdeklődését - aktívan is megpróbálja magára irányítani a figyelmet. Amennyiben két nőstény együtt van tartva, az ivarzó egyed párzásimitációt végez a nyugalmi periódusban lévőn, majd gyorsan elfordul, és felveszi a felkínálkozó pózt. Mint fentebb írtam, ezt a testtartást nem csak hím közeledésére, hanem akár emberi kéz érintésére is felveszi.
A hímek nem vetélkednek agresszívan az ivarzó nőstényért. A nagyméretű heréik miatt az ejakulált spermamennyiség is igen nagy. Ezen kívül a nyalogatás által kiváltott méhösszehúzódások is segítik a termékenyítést.
A nőstény még akkor is hajlandó párzani, amikor a hím már kimerült, és csak az alvás érdekli. Amennyiben a hím önként hagyta ott a nőstényt, megfigyelhető volt, hogy a hüvelyből - belső lumenének megfelelő méretű - rugalmas, krémszínű henger tolható ki, ami párzás előtt nem tapasztalható. Amennyiben a hím az első 1/2 órában elhagyja a területet, ez nem alakul ki. A hüvelyelzáró képlet kialakulása után hiába kerül új, pihent hím a területre, az már nem képes pározni a nősténnyel a vaginát eltömő anyagtól. A párzási dugónak a szerepe valószínűleg az, hogy megakadályozza a párzást esetleg csak a termékenyítést a többi hímmel, tehát csak az első hím genetikai anyagát hordozzák a megszületett utódok.

A vemhesség:

Az apaállat a kicsinyek gondozásában - kevés kivételtől eltekintve - nem vesz részt, ha teheti megöli őket. Párzás után a vemhesség első jelei (hasnövekedés, kipirult emlőbimbók) már a 9-11. napon észlelhetők. A vemhes állat többet pihen, alszik. Táplálékfelvétele növekszik. A vemhesség második felében fészket készít a szüléshez, lehetőleg sötét, meleg helyen. (Ilyenkor már emberrel szemben is ingerlékenyebb.)
A vemhesség időtartama 16 nap.

 

Szülés, alomszám:

A kölykezés rendszerint a kora hajnali órákban történik, a maguk építette vacokban. Az anya felszakítja a magzatburkot, elharapja a köldökzsinórt és tisztára nyalja az újszülöttet/újszülötteket. A szülést követően felfalja a magzatburkot, a méhlepényt és a halva született kölyköket. Sose távolítsuk el a magzatburkot, mert annak tápanyag és hormontartalma fontos az anya számára, így biztosítja atermészet az első napokra a megfelelő energiát. Előfordul, hogy az ép, egészséges kölyköket is elpusztítja.
Az alomszám 4-12 között változik.
Az alomszám nagymértékben függ az anya korától is. 3-4 hónapos korban még kevés kölyköt hoznak a világra (gyakori az 5 kölyök). 4-10 hónapos korban vannak a csúcson, átlag 8 kölyök születik. A nőstények termékenysége a 10. hónaptól a kor előrehaladtával rohamosan csökken. A tenyésztési gyakorlatban - ott ahol a nyereségre törekednek - 10 hónapos kortól már selejtezik a nőstényeket. Ha nem a nyereség a lényeg maximálisan 1,5 évig lehet az állatunk tenyészanya.

A kölykök gondozása, fejlődésük:

Rendszerint jó anyák, nagy odaadással gondozzák kicsinyeiket. A szoptatás mellett gyakran tisztogatják őket, felnyalva a vizeletet és az ürüléket. Bátran védelmezik őket, akár még az emberrel szemben is.
Az újszülöttek tömege 2-3 gramm, hosszuk 35-45 mm(3,5-4,5 cm). Testük pirosas-rózsaszín, pigmentáció nem észlelhető. Bőrük olyannyira áttetsző, hogy a csukott szemhéj alatt látható a szem és a hasfalon át a belek is, metszőfogaik hegye látható. Általában mozdulatlanok, de mihelyt érintés éri őket, élénken az inger irányába másznak, s közben vékonyka hangjukat hallatják. Már az újszülötteknél is megfigyelhetőek a jellegzetes vakaródzó mozdulatok, habár még nem érik el a bőrfelületüket. Szopás közben olyan erősen rászívják magukat a csecsekre, hogy a fészket hirtelen elhagyó nőstény gyakran magával vonszolja kölykeit is.
Az útközben lepottyanókat szájába kapva viszi vissza. A kölykök éles, nyöszörgő hangot hallatnak, ha anyjuk elhagyja őket. Többször is átköltözteti kölykeit, s ennek 2 oka lehet: vagy azért, mert elpiszkolódott az eddigi hely, vagy pedig azért, mert nem találta eléggé biztonságosnak. A régi fészekanyag jelentős (tiszta) részét magával viszi.
A pigmentáció a 3. napon kezd megjelenni. Az 5. naptól megjelennek a szőrszálak, először a háton, majd a hason is. Az egy hetes kölykökről megjósolható, a 10 naposakról pedig biztosan megmondható, hogy milyen lesz a színük.

Ekkor kezdik el kóstolgatni a szilárd táplálékot is, amit anyjuk a pofazacskójában szállít a fészekbe. A 12-14. naptól kezdve kijárnak vizelni a „családi wc"-re. Az anyjuk türelmetlenül eléjük szalad, és visszaviszi őket.
A szem kinyílását (15-18. nap) követően már észrevehető, ha valamelyik a hosszú szőrű változathoz tartozik. Az ilyen egyedek kissé borzas külleműek. Ebben az időszakban hosszabb - rövidebb felfedező utakra indulnak, s aggódó anyjuk egyre fáradtabban cipeli őket, hiszen mire egyet visszahozott, a többi örökmozgó ismét szanaszét szaladgál. Már játékos formában gyakorolják a verekedés mesterfogásait, az ásást, a területjelölést és néha a táplálékot is játékosan ide-oda rángatják, próbálnak fészket építeni. Anyjuk teje kezd elapadni, és nem biztosít már elegendő tápanyagot a gyorsan növekvő kölyköknek. Egyre nagyobb mennyiségben fogyasztanak zöldtakarmányt, és kezdik eszegetni a gabonákat is. 3 hetesen már el lehet választani őket, önállóan táplálkoznak. A magam részéről azonban helyesebbnek tartom a 4 hetes korban való elválasztást, mert ekkorra jól futnak, ugranak, és talán érzelmileg sincsenek annyira az anyjukra utalva.
Itt jegyezném meg, hogy kivételesen előfordul olyan eset is, amikor a hímek nem ölik meg, hanem anya módjára gondozzák őket.
Az anyára az újabb párzás előtt ráfér 1 - 2 hét regenerációs időszak, hiszen az utódokról való gondoskodás kimerítette tartalékait, le van soványodva. Évente akár hét alkalommal is fialhat, mivel a két párzás között eltelt idő nem több, mint 6 - 8 hét. A kor előrehaladtával azonban csökken az alomszám, ezért nem célszerű 1 éves kor után szaporítani.

Kölyökkori mortalitás, és az anya kannibalizmusának mértéke és kiváltó okai:

Igen szomorú dolog, amikor a boldog tulajdonos a felcseperedő apróságok helyett azt látja, hogy azok elpusztulnak, és esetleg éppen a szemük előtt, élve fogyasztja el őket a kedves mama.
Természetesnek tekinthető, hogy az anya a szülést követően felfalja a magzatburkot, a méhlepényt és a halva született kölyköket. Általában az első két napban kerül sor az átlagosnál sokkal kisebb testsúlyú és a fejlődési rendellenességgel született kölykök szelektálására vagy természetes pusztulására is. Ilyen rendellenesség lehet a farkastorok, csípőben összenőtt "sziámi ikrek", stb.
Főleg az először ellett anyáknál leginkább a nyugalom hiánya (zaj, búvóhely hiánya, háborgatás) és az ismeretlen helyzet okozza az alom pusztulását. Az anya megpróbálja kölykeit biztonságosabb helyre szállítani: pofájába kapja őket, és ide - oda szaladgál velük. Ha sehol sem talál megfelelőnek ígérkező helyet, ez az elrejtő - cipelő magatartás odáig fajulhat, hogy - miután egyre több kicsit szeretne magával cipelni - a pofazacskójába gyömöszöli őket, ahol fulladásos halállal pusztulnak el. A kölyköket egészben tömi pofazsebeibe, ha sikerül időben eltávolítani őket, látszik, hogy sértetlenek.
Ezt megelőzendően egy dolgot tehetünk, nyugodt környezetet biztosítunk a mamának, lehetőleg egy búvóhellyel. Valamint a forgácsot az ellés várható időpontja előtt 2 nappal cseréljük, és az elkövetkezendő 2 hétben ha nem muszály ne takarítsuk!

A másik vezető halálok az újszülötteknél, ha a mamának valamilyen hiánya (vitamin, kalcium, fehérje, fojadék, egyéb) van, akkor elfogaszthat egy-kettőt a kölykök közül. A fontosabb vitaminok folyamatos biztosításával ez megelőzhető, pedig pont ezek hiányoznak gyakran a hobby-egyedek táplálékából. Ilyen a mész (szépia, csirkecsont), vitaminok (lehet kapni speciális készítményeket) és a fehérje (tojás, sajt, főtt hús, macskatáp stb.). A fehérje fontosságára azok a hörcsög-tulajdonosok sem gondoltak, akik hasonló gondokról panaszkodtak.
Az esetek többségében vagy a fent említett hiányokra, vagy pedig a nyugalom hiányára (sokszor megfogdossák az újszülötteket!), vezethető vissza az alom pusztulása, mivel a szag alapján ismeri fel saját kicsinyeit, ezért viselkedik velük agresszíven.
Nagyon ritkán, de előfordul az is, hogy az anya minden ok nélkül agresszív. A túlságosan nagyara nőtt beltenyészetokolható miatta. Több fajnál, pl. kutyáknál is ismert a rokontenyésztés következtében kialakult agresszió, s mint említettem, az összes egyed visszavezethető az első - még Aharoni által - befogott példányokra.
Az anya megbetegedése (pl. hasmenés) is okot adhat a kölykök megölésére, hiszen úgy érzi, hogy nem tud gondoskodni róluk - sajnos ez az idősebb, már majdnem önálló kölyköket is érinti.

 

Morbitditás:
Az a szám, mely megmutatja, hogy meghatározott számú egyed közül mennyi kapta el a szóban forgó betegséget.

Mortalitás:
Halandó, halálos.

Zoonózis:
Állatról emberre terjedő betegségek
Életük viszonylag rövid (2-3 év), de nagyon ritkán 5 évig is elél. A pusztulás okára csak a tünetek alapján tudunk következtetni, mivel a témával csak egyetlen szakirodalom foglalkozik és a kisrágcsálók az állatorvosok praxisában sem fordulnak elő, az aránytalanul magas költségek miatt.

Gyógyszerek beadása:
Házilag a gyógyszerek beadásá egy kis pipettával, vagy fecskendővel kiválóan beadható. Az ivóvízbe is keverhető orvosság, illetve kis darab száraz kenyérre csöppentve is fölveheti az állat a gyógyszert, attól függően, hogy az milyen állagú (folyadék, vagy pasztilla).

Tünetek és a lehetséges betegségek

Tünet Betegségek
borzongás hőguta, megfázás, sokk, tüdőfertőzés
duzzanat daganat, tályog, törés-ek
fokozott ivás cukorbetegség, hólyag- és vesefertőzés
fokozott vakaródzás allergia, atkásság, bőrfertőzés, rüh, sömör
fokozott vizelés Aspergillis gomba, cukorbetegség, hólyag- és vesefertőzés
has és/vagy végtagok irritációja allergia
hegek csípőfolt, rüh, sömör
koordináció hiánya fülgyulladás, szélütés (agyvérzés)
könnyező vagy összeragadt szem allergia, megfázás, szemproblémák
közönyösség Aspergilis gomba, dehidratáció, hibernáció, hőguta, sokk, tüdőfertőzés
lágy ürülék Aspergilis gomba, hasmenés, "nedves farok"
orrfolyás allergia, megfázás
súlycsökkenés cukorbetegség, fogproblémák
széklethiány székrekedés
szőrhullás allergia, atkásság, rüh, sömör, táplálkozási hiányosságok, vedlés
tüsszögés allergia, megfázás
véres vizelet Aspergillis gomba, hólyag- és vesefertőzés
zihálás allergia, Aspergillis gomba, megfázás, tüdőfertőzés

Betegségek tünetei és kezelésük

Allergia:
Sokféle allergiát okozó anyag létezik, de az egyedi érzékenység eltérő lehet.
A cédrusfa forgácsa allergiás reakciókat, légzési nehézségeket okozhat, ezért ne használjuk. A fenyőforgács valamivel jobb, de  legjobb papír alapú forgácsot, nyárfa- vagy keményfa forgácsot használni.
Allergiát válthatnak ki bizonyos táplálékok. Például az energia dús zab, kukorica, búza, stb. bőrirritációt okozhat, ilyenkor az állat túlzottan vakaródzik. Az alom, a tisztítószer, a por, stb. szintén okozhat allergiát. A tünetek különbözőek: tüsszögés, zihálás, könnyezés, bőr irritáció, szőrhullás. A tisztítószer és a faforgács a lábakon és a hason okoz irritációt.
Allergiagyanús esetben a kiváltó ok feltárása szükséges. Először végig kell gondolni, hogy mi változott meg, mi okozhat allergiát  - valami újat vettünk, változott az alom vagy a táplálék, mi került be abba a szobába, ahol az állatot tartjuk, stb.? Az alom okozta allergiát kimutathatjuk, ha egy ideig papírtörölközőt használunk erre a célra. Néhány napos szigorú diéta vagy táp etetésével megbizonyosodhatunk, hogy ételallergiáról van-e szó. A hörcsög különböző szobákba való költöztetése  segít kimutatni, ha az állat környezetében van valami allergiát okozó dolog.
Az allergia forrásának megtalálása és megszüntetése után az állatok gyorsan felépülnek.
Ha hörcsögünk komoly allergiás reakciókat mutat, vagy légzési problémái vannak, forduljunk állatorvoshoz.

Aspergillis gomba:
Többnyire a dzsungáriai törpehörcsögöket érinti, de más fajokra is veszélyes lehet. A gomba a ketrec azon felületén fejlődik ki, ahová a hörcsög vizel, és az állat valószínűleg csak hólyag fertőzés esetén kapja meg. A gomba fehérnek látszik azon a fekete felületen, ahová a hörcsög vizel.
A betegség első szakaszában fokozott ivás és vizelés jelentkezik a hólyagfertőzés következtében. A ketrec vizeletfoltjain élő gomba spórái akkor szabadulnak ki, amikor a hörcsög érintkezik vele. A hörcsög a következő szakaszban letargikussá válik, légzése nehézkes, bőre gyulladt vagy viszkető, néha krónikus hasmenése van.
Azonnali állatorvosi ellátás szükséges, mivel a kezeléshez antibiotikumok és gombaellenes gyógyszerek kellenek. A korai ellátás életbevágó, mivel ha a hörcsög már fertőződött a gombával, az végzetesnek bizonyulhat.
Pontos tény, hogy a gomba levegő által szállított spórákkal terjed, ezért más hörcsögök is kezelendők.

Atkák:
Az atkák általában átvihetők másik fertőzött állatról, vagy fertőzött szénával.
Az atkák irritálják a hörcsög bőrét, ezért az fokozottan vakaródzik. A bőr gyulladtnak tűnhet, előfordul szőrhullás is. Alapos vizsgálattal mozgó kicsiny pontokként láthatóak az atkák a bundában. Könnyebben láthatóak sötétben villanyfénynél.
Közepes fertőzöttséget kezelhetünk kalitkamadarak vagy kisállatok számára gyártott, kisállat boltban beszerezhető atka-ellenes sprayvel. Takarjuk le a hörcsög fejét, hogy elkerüljük a szembekerülést, és fújjuk be a testet. A ketrecet tisztítsuk ki, azt is fújjuk be, s gondoskodjunk tiszta alomról. Ezt az ellátást a sprayn lévő utasítás szerint ismételjük.
Az atkás hörcsögöt különítsük el a többiektől és más állatoktól, hogy a fertőzést elkerüljük.
Ha a közepes eset nem javul 1-2 napon belül, vagy súlyos a fertőzöttség, vagy rühesség jeleit tapasztaljuk, állatorvosi ellátás szükséges. Az orvos bőrkaparékot vesz a diagnózis megerősítéséhez.

Bénulás:
A bénulást az idegrendszer korai, daganatos elváltozása okozza. Fokozatosan rosszabbodik az állapot. Először a hátsó, majd a mellső végtagok válnak mozgásképtelenné, végül a halált megelőzően a szemhéjjak is megbénulnak, emiatt a szemgolyók felülete kiszárad. Mindkét nemben előfordul, fiatal (2-4 hó) korban.

Biotinhiány:
Erős szőrhullás, kopaszodás, ekcéma léphet fel. Nagyobb mennyiségű H-vitamin a piros gyümölcsökben (pl. cseresznye, meggy stb.) található, mely egyébként is a hörcsögök egyik kedvenc csemegéje. A szőrzet és a bőr számára nagyon előnyös, ha az állatok sok zöldséget, gyümölcsöt kapnak, de ha ez nem megoldható, kapható számukra megfelelő vitaminos készítmény (a C-vitamin adagolását ne vigyük túlzásba mesterséges készítményekkel!!!!)

Bőrfertőzés:
A hörcsög bőrfertőzéseit atka, rüh, sömör, allergia vagy egyéb okok váltják ki, pl. gombás fertőzés.
Az állat a szőrhullás, irritáció, vagy korpás bőr jeleit, valamint fokozott vakaródzást vagy bőrérzékenységet mutat. Szükséges a prém megvizsgálása atkák jeleit keresve, és megfontolandó, hogy mi változott a hörcsög környezetében, ami allergiás reakciókat okoz. Ha nem mutatható ki az irritáció kiváltó oka, forduljunk állatorvoshoz tanácsért.

Csípőmirigyek:
Ez nem betegség, de tudjuk, hogy aggodalmat okoz a tulajdonosoknak, amikor először észlelik. A szíriai aranyhörcsög mindkét csípőjén van ilyen folt, ami leginkább anyajegyhez hasonlít, ezek illatmirigyek, és teljesen normálisak. A hörcsögök a ketrec oldalának dörzsölik csípőjüket, az illatanyaggal jelölik meg területüket. A csípőkörnyék időről időre ragadósnak tűnhet az illatmirigyektől. Sokkal kifejezettebbek hímeken, mint nőstényeken.
Nagyon ritkán  az illatmirigyek elfertőződhetnek, vagy elzáródhatnak, ilyenkor ez a terület érzékeny, gyulladt. Ebben az esetben állatorvost kell tanácsért felkeresni.

Cukorbetegség:
A cukorbetegség leggyakrabban a dzsungáriai törpehörcsögnél látható, de egyéb fajokat is érinthet. Sajnos, míg korábban a betegség zömmel az albínó változatnál fordult elő, mára a színek közötti keresztezés miatt minden változatnál előfordul. A jó nevű tenyésztők keményen dolgoztak a betegség kiküszöbölésén, és már nem általános probléma.
A cukorbeteg hörcsögök a következő tüneteket mutatják: túlzott ivás és vizelés, sorvadás. Egyéb jel lehet az alacsony testhőmérséklet, reszketés és remegés, és legrosszabbként a kóma stádium.
Azonnali állatorvosi kezelésre van szükség. A dehidratációt segít megelőzni a pedialyte-oldatos víz adása.
Néhány esetben segít a cukormentes diéta. Ha az állatorvos ezt javasolja, megvalósítható jó minőségű magkeverék, lucerna, friss zöldségek, pl. sárga- és fehérrépa, krumpli, brokkoli, napraforgó és főtt tojás etetésével. A kereskedelmi célokra feldolgozott élelmiszereket kerülni kell, mert melaszt és cukrot tartalmaznak, a friss gyümölcsöktől is tartózkodjunk, mert fruktózt tartalmaznak.
A cukorbetegséget örökölhetik az utódok is, ezért a beteg egyedeket ne használjuk tenyésztésre.

Daganatok, rák:
Az idősebb hörcsögökben fordul elő gyakrabban (8 hónapos kor után), és elterjedtebb a nőstényekben, mint a hímekben. Érdekes módon a morbiditás igen jelentős részét teszi ki, mintegy 20 %-ot.
A belső daganatok, mivel a szervekben találhatóak, meglehetősen nehezen gyógyíthatóak, de a külső daganatok többsége sikeresen eltávolítható sebészeti úton. Gyakran csak a fülkagylón, szemhéjon és felső ajkakon megjelenő jóindulatú bőrdaganatokról van szó, ezek azonban rosszindulatú formában hetek múlva az egész testre kiterjedhetnek. Ritkán fordul elő a végbéldaganat, mely az utolsó stádiumban már kitüremkedik a végbélnyíláson. Egyes kutatók szerint ennek az az oka, hogy a rövid életű élőlényeknél a DNS javítómechanizmusai nem ellenőrzik az un. néma szakaszokat, így bizonyos - egyébként kijavított - változások törlik a stop kódot.
A daganatos hörcsögön kemény duzzanat jelenik meg, mely elég gyorsan növekedik. Sokszor nehéz különbséget tenni a daganat és a tályog között. A tumor szőrhullással, letargiával, kondícióvesztéssel vagy fogyással járhat együtt, de nem mindig. Minden kinövés felfedezésekor azonnal állatorvoshoz kell fordulni tanácsért, mivel a korai felismerés fokozza a daganat eltávolításának eredményességét.
A kis testméret miatt kockázatos a műtéthez szükséges altatás, de sok öregedő hörcsög sikeresen átesik a jóindulatú daganatok műtétén.

Eutanázia:
Az eutanázia a legirgalmasabb, vagy  az egyetlen lehetőség, hogy a hörcsögöt megszabadítsuk a szenvedéseitől, ha betegsége nem gyógyítható, vagy olyan súlyos balesete van, amiből nem épülhet fel.
Mindig nehéz elveszíteni egy szeretett kisállatot és még nehezebb az véget jelentő döntést meghozni. De előfordulhat, hogy ez a hörcsögért tehető legirgalmasabb cselekedet.
Ha a hörcsögnek komoly balesete van, vagy a kezelés ellenére sem javuló súlyos betegségben szenved, vagy öreg és láthatóan nem örül az életnek többé, az állatorvost kell felkeresni tanácsért. Az eutanáziát mindig sebész állatorvos végezze, biztosítandó gyors és emberséges elalvást. Az nem szükséges az otthoni elaltatáshoz ragaszkodni, mivel nem hatásosabb vagy fájdalom mentesebb, mint az állatorvos által alkalmazott halálos injekció vagy gáz.

Esések, sebzések:
A kistestű emlősöket ért sérülések, sebzések gyakran végzetesek lehetnek. A kézben tartott állat is gyakran leesik, és előfordul, hogy felmászik valahova és onnan ugrik le. Magasról esés esetén (1,5-2 m már nagyon magas nekik) gyakori a gerinctörés, vagy az orrcsonttörés, ha úgy esik le. A belső sérülések nehezebben ismerhetőek föl. Esés után gyakran sokkos állapotba kerülnek. Gerinctörés esetén javasolt az állat elaltatása, vagy legalább állatorvos által felírt fájdalomcsillapító adása. Pár napon belül valószínűleg elpusztul a gerinctörött állat. Ha pedig mégsem, nyomorúságos élete lesz. Nem tudja vizeletét tartani és nem fog tudni rendesen mosakodni sem. Ha tehetjük, legyünk vele kíméletesek, és inkább altassuk el, ne kínozzuk őt.

Fogak:
A hörcsög a rágcsálók közé tartozik, ezért fogai folyamatosan nőnek. Ez azt jelenti, hogy rendszeresen koptatnia kell valami kemény rágásával a fogait, hogy elkerülje a túlnövést. Sok hörcsög a ketrece rácsait használja rágásra, vagy a kisállat boltokban beszerezhető rágófát. Az almafa és a kemény kutyakeksz segít a fogakat karbantartani. Ha nincs semmi rágnivaló, amivel karbantarthatná a fogait, a fogak túlnőhetnek és átlyukaszthatják a szájat vagy a pofát. A előfordulhat, hogy veleszületetten abnormális a fogak alakja, az érintett vérvonalakkal ne tenyésszünk. A hörcsög egyike annak a néhány állatnak, melyek teljesen kifejlődött fogazattal születnek.
Alkalmilag eltörhet a fog, és ekkor a szemközti fog nyomás hiányában túlnőhet. Abban az esetekben, ha egy fog ferde vagy kezd görbülni, az ellentétes fog túlnőhet. Az öregedő hörcsögök hajlamosak rá, hogy a fog könnyen letörjön, vagy görbén nőjön, ezért helyes időről időre ellenőrizned a fogait, hogy korrekten nőnek-e. Egyszerűen megtehető, húzzuk óvatosan a tarkóbőrt, s így visszahúzódik a bőr a szájról, mosolygásra késztetve a hörcsögöt, s láthatóvá téve a fogakat.
Ha a fogak kezdene túl hosszúak lenni, megrövidíthetjük körömcsípőt használva, vigyázva, nehogy megvágjuk a pofát vagy a nyelvet. A fogkurtításhoz fogjuk meg jól a tarkóbőrnél, mosolyogtatva, s biztosítsuk, hogy mozdulatlan maradjon. Helyezzük a körömcsípőt a vágandó fog köré, biztosítsuk, hogy a penge a fog mögött szilárdan feküdjön, nehogy a nyelv a penge útjába kerüljön. Sok tulajdonos nem vállalja a sajátkezű vágással járó kockázatot, az állatorvos szintén elvégezheti. Jóllehet, ha idős hörcsögről van szó, aminek a fogai görbén nőnek, a rendszeres kurtítás lehet szükséges. Kérheted az állatorvost, hogy mutassa meg hogyan csináld magad, és nézd meg először, mielőtt te is megpróbálod.
Sok hörcsögnek az öregedéssel valódi problémái vannak a fogaival - ismert, hogy a fogak folyamatosan törnek, megnehezítve az evést. Az öreg hörcsögnek, melynek evési problémái vannak a fogai miatt, tápláljuk lágy ételekkel, mint például a kenyér, a főtt tojás, zabkása, vízben vagy tejben puhított hörcsögkeverék.
Úgy vélik, hogy a hörcsög fogai könnyebben törnek, ha az étrend kalciumban szegény. Ez akkor fordul elő, ha túl sok napraforgó van a táplálékban. A kutyatáp jó kalciumforrás valamint rágnivaló, egyéb vitaminforrás a tej és a sajt.
A fogszuvasodás (Caries) egyre elterjedtebb a hörcsögök körében, ez talán a sokk édes hörcsög snack-el függ össze, ami fokozza a veszélyét. Az előfordulásra utaló jel lehet a nehézkes rágás, nyálazás, arcduzzanat. Általános érzéstelenítésben lehetséges az érintett fog eltávolítása.

Fülgyulladás:
A fülgyulladásban szenvedő hörcsög mozgása koordinálatlan, fel is bukhat,  fejét féloldalasan tarthatja. Antibiotikumos kezelés szükséges ezért állatorvoshoz kell fordulni.
A fülgyulladás tünetei általában nagyon hasonlóak a szélhűdéséhez.
Ismert a fülek körül kifejlődő szemölcsfertőzés is, ezeknél is állatorvosi kezelés szükséges.

Hasmenés:
Számos okból alakulhat ki a hörcsögnél hasmenés. A két legáltalánosabb kiváltó ok az étrend hirtelen megváltozása és a túl sok zöldség, nedves élelmiszer etetése.
A hasmenéses hörcsög ürüléke általában világos színű, lágy és vizes. A végbélnyílás környéke nedvesnek tűnik, néha kissé piszkos. A hörcsög egyébként általában egészségesnek tűnik, jóllehet a test kissé beesettnek tűnik a folyadékveszteség miatt. Sok tulajdonos összetéveszti a hasmenést a "nedves farokkal", melynek egyik tünete a hasmenés.
A hasmenésben szenvedő hörcsöggel csak normál száraz hörcsögkeveréket etessünk és ne kapjon zöldségfélét vagy nedves ételt a felépüléséig. Az egyetlen zöld eleség, ami segíthet a hasmenéses hörcsögön, a málnabokor levele, mivel ennek összehúzó tulajdonsága van. Az arrowroot (nyílgyökérből készült erőtáplálék) szintén segíthet a felépülésben.
A hörcsögöt tartsuk melegen, és biztosítsunk elegendő ivóvizet, elkerülendő a kiszáradást.
A legtöbb esetben a zöldségek visszatartása meggyógyítja a hasmenést 1-2 nap alatt. Általában jobb 1-2 hetet várni a hörcsög felépülése után, mielőtt visszavezetnénk ezeket az étrendjébe.
Ha mégis, a zöldség és nedves ételek szüneteletetésétől 2 napon belül nem épül fel a hörcsög, és a hasmenést egyéb tünetek is kísérik, vagy a kondíció romlik, fel kell keresni az állatorvost.
Ilyen esetekben az állatorvos hasmenés elleni szereket ad be, és pótolja a folyadékot. Egyéb tünetetek jelenlétében antibiotikumos kezelés válhat szükségessé.

Hibernáció:
A szíriai aranyhörcsögök képesek hibernálódni, ha hirtelen megváltozik a környezetük, pl. váratlan lehűlés, vízhiány, stb. A hibernálódott hörcsög merevnek és hidegnek tűnik, alig észlelhető légzéssel. Sok tulajdonos először feltételezi, hogy az állat halott.
Óvatos vizsgálattal meggyőződhetünk róla, hogy a bajuszszálak időnként megrándulnak. Valószínűleg a hörcsög nem tervezi meg előre a hibernációt, de a környezeti tényezők változására felébrednek, hogy elkerüljék a kiszáradást és az éhezést.
Az állatot szállítsuk meleg szobába vagy a szoba hőmérsékletét fokozzuk némileg. Ne tegyük tűz vagy radiátor, közelébe, sehova, ahol túl meleg van. Ahogy kezd ébredezni, elkezd reszketni és remegni, a testhőmérséklete folyamatosan emelkedik és a bajusz rángása is fokozódik. A teljes ébredés a hibernációból általában 30-60 perc alatt történik.
Ha felébredt és aktív, biztosítsunk elegendő élelmet és vizet, hagyjuk nyugton.
A törpehörcsögök sokkal jobban tűrik a hideget, mint a szíriai aranyhörcsögök, így náluk nem ismert a hibernáció.

Hólyag és/vagy vesegyulladás:
A legáltalánosabb tünetek: fokozott ivás és vizelés, véres vizelet. Egyéb tünet lehet a vizelés közbeni sikítás és a kedvtelenség.
A hólyag- vagy vesegyulladásban szenvedő hörcsög állatorvos általi antibiotikumos ellátást igényel a fertőzés kezelésére, és melegen kell tartani. Nélkülözhetetlen az elegendő víz biztosítása. Tanácsos a ketrecet gyakrabban takarítani és kisállatokhoz használt fertőtlenítőszert alkalmazni, a hörcsög által vizelésre használt felületen, az aspergillis gomba kifejlődésének megelőzésére.
A gondos ápolás hatására a hörcsögök általában felépülnek néhány nap alatt. Meglehet, nagyon ritkán  a hörcsögöknek lehetnek komoly vese-rendellenességei vagy veseelégtelenségei valamint az előbb említett tünetek komoly pusztítást mutathatnak. Szerencsétlen esetben olyan komolyak, a problémák, hogy nem gyógyíthatóak.
A silány minőségű vagy magas zsírtartalmú élelmet fogyasztó hörcsögök fogékonyabbak a hólyagfertőzésre, mivel a vizelet alkáli elemekben dússá válik.

Hőguta:
A hőguta (hálókocsi betegségként is ismert) akkor fordul elő, ha a hőmérséklet túl magas. A hörcsög ernyedten fekszik a ketrec alján, erőtlen, néha reszket, amikor megérintjük.
Gyakran némi mozgást tanúsít, ha ráfújunk, de ez nem téríti magához. A hörcsögöt helyezzük hűvösebbre, adjunk lehetőséget a fokozatos lehűlésre. Ha nem mutatkozik javulás néhány percen belül, szükséges lehet finoman hideg vízzel permetezni. Ha erre sem mutatkozik néhány percen belül javulás, azonnali állatorvosi ellátás szükségeltetik.
A hörcsögöt soha se helyezzük ablak mellé vagy hagyjuk az autóban meleg napokon, mert ez a legáltalánosabb oka  a hőgutának.
A hőgutától szenvedő hörcsögnél jelentős lehet a folyadékveszteség is.

Kiszáradás:
A hörcsög dehidratáltá válhat, ha hasmenésben, vagy közepes/súlyos hőgutában szenved.
A hörcsög gyenge, légzése nehéz, de lassú, a test soványabbnak tűnik. A kiszáradást ellenőrizheted, a bőr megemelésével, mivel lassabban tér vissza a bőrredő az eredeti helyzetbe. Adjunk  vizet egy kevés sóval és cukorral (használjunk tű nélküli fecskendőt, óvatosan cseppentsünk az oldatból a szájba). Ha a folyadékveszteséget nem hasmenés okozza, szintén segít a magas víztartalmú zöldségek (pl. uborka) etetése.

LCM (lymphocytas choriomeningitis):
A lymphocytas choriomeningitis (LCM) járványos fertőző betegség, fiatal aranyhörcsögökön fordulhat elő. Az állatok lesoványodnak, magatartásuk apatikussá válik. Szőrzetük fénytelen lesz, enyhe szem- vagy kötőhártya gyulladás alakulhat ki. A betegséget többnyire egerek terjesztik. Antibiotikum terápiával a betegség egy hónap alatt leküzdhető. Bár az LCM emberekre is átterjedhet, pánikra azonban nincs ok, mert még a gyerekek vagy idősek esetében is teljesen veszélytelen és leginkább egy gyenge influenzára emlékeztet. Terhes nők esetében azonban veszélyes lehet ez a betegség, mert a magzatban kóros elváltozásokat idézhet elő. Ha egy fertőzött fiatal hörcsög túlélte a betegséget, az újabb megbetegedés vagy a továbbfertőzés veszélye már nem áll fenn.

Marakodások:
A marakodásból származó sérülések következtében is elpusztulhatnak. Harciasságuk mértéke az ivarérettségtől 10 hónapos korig mindkét nemnél egyenletes. Az ennél idősebb egyedek békésebbek, általában kitérnek a támadó elől. Mindenesetre egy ketrecbe/terráriumba egy hörcsög kerüljön, így elkerülhetjük az esetleges sebzéseket, marakodásokat.

Megfázás:
A hörcsög megfázhat, vagy a megfázást és influenzát elkaphatja az embertől is. Ezért, influenza vagy megfázás esetén a gyógyulásig tartózkodjunk az állattal való foglalkozástól, hogy elkerüljük a betegség terjesztését. A hörcsög szintén megfázhat, ha a ketrec huzatos, vagy megfürdettük.
A megfázás szokásos jelei: tüsszögés és orrfolyás. Komolyabb esetben a szem könnyezik, letargikus, súlya csökken, elutasítja az ételt és italt, nehézkes a légzés vagy zihál.
Ha a hörcsög csak a tüsszögés és orrfolyás jeleit mutatja, és továbbra is táplálkozik és aktív, állandóan meleg (nem forró), huzatmentes szobában kell tartani. Némi papír almot adjunk ráadásként, és a hörcsög pár napon belül felépül. Ha néhány nap után sem javul, vagy romlik az állapota, állatorvostól kell tanácsot kérni, mivel antibiotikum kúra válhat szükségessé.
Ha a hörcsög a komoly megfázás jeleit mutatja (könnyezés, letargia, súlycsökkenés, étel-ital elutasítása, nehézkes légzés, zihálás) azonnal fel kell keresni az állatorvost, mivel valószínűleg antibiotikum kúra szükséges, és ellátás hiányában gyorsan kialakulhat bronchitis vagy tüdőgyulladás, amiből a hörcsög nehezen épül fel.
A felépülésben segít, ha langyos víz, tej és méz keverékét adjuk.
Feltételezve, hogy a megfázást korán, a tünetek megjelenésétől kezeljük, teljesen felépül néhány nap alatt.

"Nedves farok":
Valószínűleg stresszel kapcsolatos betegség. Gyakran érinti a fiatal hörcsögöket az elválasztás körüli, feszültség teli időszakban. Emiatt lényeges, hogy új hörcsög vételénél a ketrecet már az érkezés előtt előkészítsük, hagyjuk nyugodtan ismerkedni az új környezettel, félreeső helyen etessük, vagyis 1-2 napig csökkentsük a minimumra a stresszt. A betegséget okozhatják a rossz életkörülmények stb. is.
A „nedves farok” bakteriális fertőzés vagy az emésztőrendszer természetes baktériumflórájának felborulása. Gyakran összetévesztik a hasmenéssel. Jóllehet, a „a nedves farkos” hörcsögnek is hasmenése van, a hasmenés olyan komoly, hogy az állat nem csak a végbélnyílás körül nedves és/vagy piszkos, hanem gyakran a farok felső része körül is. A hasmenést erős, kellemetlen szag kíséri. Az ürülék színe fakó, nagyon lágy és nyálkás is lehet. A hörcsög gyakran púposan jár, gyenge és közönyös, sírhat is kínjában. A lappangási idő 7 nap, a betegség gyakran halállal végződik, néha korábban, mint a tünetek megjelenésétől számított 24 óra. Ezért életbevágó, hogy a „nedves farok” tüneteivel haladéktalanul felkeressük az állatorvost. Ne bízzunk olyan megelőző készítményekben, mint a Dri-Tail, mert ezek többnyire nem elég hatásosak a komoly esetekben. Ezeket csak akkor használjuk, ha az állatorvos nem érhető el azonnal. Minél hamarabb állatorvost kell keresni és tájékoztatni kell a használt szerekről.
A hörcsög többnyire a folyadékveszteségtől pusztul el, vagy egyszerűen elutasítják az élelmet és vizet. A komoly hasmenés végbélelőeséshez is vezethet.
Az állatorvosi ellátás antibiotikum kúrából, hasmenés elleni gyógykezelésből és a folyadékveszteség pótlásából áll. A kezelés alatt a hörcsögöt tartsuk meleg és csendes helyen, lehetőleg minél kevesebbet zavarjuk. A ~ hörcsögökre nézve fertőző, ezért a beteget tartsuk elkülönítve. Jó, ha kezet is mosunk - elkerülendő a fertőzés továbbvitelét - a beteg állattal való foglalkozás után, és más hörcsögök érintése előtt (bár ez utóbbit legjobb a minimumra csökkenteni).  Jó, ha az ürüléket rendszeresen eltávolítjuk a ketrecből, és egyúttal fertőtlenítünk is kisállatok számára készült szerrel. Jóllehet, fontos a stressz csökkentése, de segíthet a ketrec 2-3 naponkénti tisztítása.
A „nedves farok” általában a szíriai aranyhörcsöghöz kapcsolódik, és nem kapja meg törpehörcsög. Igaz, hogy ők is szenvedhetnek komoly hasmenésben, de nem tisztázott, hogy ez ténylegesen „nedves farok” e.
A fogékonyság valószínűleg öröklődik, ezért nem a legjobb olyan hörcsöggel tenyészteni, mely élete során már „nedves farokban” megbetegedett.

Öregkor:
Ahogy a hörcsög eléri az egy éves kort, megjelennek az öregség első jelei, úgymint szőrhullás, súlycsökkenés és általános lassulás. Jóllehet, némely hörcsögnél csak sokkal később jelentkeznek.
Ha a hörcsög lassulni kezd, vagy a megszokottnál többet alszik, csökkentsük a kézbevétel gyakoriságát, és extra gondoskodásként biztosítsunk számára állandó meleget.
Lényeges, hogy rendszeresen ellenőrizzük a fogait, nehogy letörjenek vagy túlnőjenek, mert ez evési nehézségekhez vezet.
A betegség legkisebb jelére gyors állatorvosi ellátásban kell részesíteni, mivel a korosodó hörcsög egészsége gyorsan romlik.

Öröklött betegségek:
Bizonyos színváltozatok hajlamosak az öröklött torzulásokra és némely betegség genetikailag kapcsolt, így átvihető az utódokra. Nem igaz az a hiedelem, miszerint beltenyésztés az utódok elkorcsosulásához evezet. Csak a rendellenességet hordozó hörcsögökkel végzett beltenyésztés eredményez az utódoknál genetikai deformitásokat, és nem minden beltenyésztés okoz hibákat. Valójában a jó minőségű, egészséges állatokkal végzett beltenyésztés azt eredményezi, hogy ez a minőség öröklődik.
A sötétszürke, és az ebből származó színváltozatok (lila, füstgyöngy, lila gyöngy, fekete szemű csontszínű, piros szemű csontszínű, kék nerc) hajlamosak a gerinctorzulásokra. Az öröklött gerinctorzulásban szenvedő hörcsögnek görbe gerince vagy farka van. Az ilyen típusú elváltozásokat mutató hörcsögöt ne szaporítsuk, mivel  az utódaira is átörökíti.
A szemnélküli fehér gén eredményezi az aranyderes vagy fehér hasú változatot. (Nem ez a gén okozza a domináns foltos vagy sávos hörcsögnél a fehér hasat.) Ha mindkét szülő hordozó, az utódok között szem nélküli fehérek is megjelenhetnek. Ezek fehér hörcsögök, nagyon kicsi vagy nem létező szemekkel. A hörcsögöt nem nagyon befolyásolja, mivel jobban bízik szaglásában és hallásában, de nyilvánvalóan elkerülendő.
A hátsó végtagok öröklött paralízise a hím aranyhörcsögöket érinti. A bénulás általában a 6 - 10. hónapban jelentkezik, és a rendellenesség öröklődik a hím utódokra. Ezért az érintett hímekkel ne tenyésszünk, és mivel a betegség gyógyíthatatlan, a leghelyesebb az eutanázia.
A piros szemű tarka dzsungáriai törpehörcsögök egymással való párosítása esetén az ivadékai között torzultak is lehetnek. A kölykök nyitott szájpadlással, fogak és gyakran szemek nélkül születnek. A foghiány miatt ezek nem élik túl az elválasztást.
A születéskori végtagnélküliség szintén genetikai rendellenesség. Meglehet, ezek az egyedek gyakran életben maradnak és alkalmazkodnak, ezt a rendellenességet továbbörökítik. Az ilyen utódokat felmutató anya és/vagy apaállattal ne tenyésszünk a továbbiakban.
Némely betegség, mint a cukorbetegség és a vese-rendellenesség szintén örökölhető, ezért az ilyen példányokkal se tenyésszünk. A "nedves farokra" való fogékonyság egyes elképzelések szerint szintén öröklött, ezért a legjobb elkerülni az egyszer már megbetegedett példányok tenyésztését.

Pofazacskók:
A hörcsög élelem és alom szállítására használja pofazacskóit. Alkalmilag ezek a tételek megakadhatnak a bélében. Ez gyakran előfordul a vattaszerű alomnál vagy a ragadós ételeknél, mint a csokoládé és a tejkaramella (ezért ezek elkerülendők). Az élelem éles darabjai átszúrhatják a pofazsebek bélését és szintén megakadhatnak. A hörcsög képtelen kiüríteni ezeket, így fertőzés vagy tályog keletkezik.
Ha úgy tűnik, hogy a hörcsög képtelen kiüríteni a pofazsebeket, vagy azok folyamatosan duzzadtak, állatorvosi ellátást kell keresni. Általában a langyos víz fecskendezése a pofazacskókba elmozdítja a sértő darabokat, de előfordulhat, hogy a pofazacskó kifordítása is szükséges a kiürítéshez. Fertőzés esetén szükséges lehet az antibiotikumos kezelés is.
Az ápolás után többnyire néhány napon belül tökéletesen felépülnek.

Rüh:
A rüh egy atkák által okozott, nagyon ragályos komoly probléma, mely másik fertőzött hörcsögtől vagy atkákkal fertőzött szénától kapható. A hörcsög sokat vakaródzik, főleg a fül körül, száraz pikkelyes a bőre, magától értetődően hullik a szőre, főleg a háton. Szintén lehetnek hegek a fül, orr és nemi szervek környékén.
A fertőzöttet különítsük el a többi hörcsögtől, a ketrecet fertőtlenítsük. A szénát el kell távolítani, és papír alommal helyettesíteni. Az állatorvos haladéktalanul felkeresendő. Az állatorvos a pontos diagnózishoz bőrkaparékot vesz.

Sokk:
Néha a hörcsögök leesnek vagy kárt tesznek magukban, ilyenkor sokkot kapnak. Néha a sokk kiváltó oka ismeretlen. A hörcsög a kábultság miatt petyhüdtnek és csendesnek tűnik, a pulzus gyors. A testhőmérséklete némileg alacsonyabb lehet a normálisnál. A hörcsögöt gyengéden dörzsölgessük, hogy serkentsük a vérkeringést, és helyezzük csendes, sötét, meleg helyre.
Ha nem jön rendbe néhány percen belül, állatorvost keressünk fel tanácsért. Sérülés esetén állatorvosi ellátás szükséges.

Sömör:
A sömör ragályos bőrbetegség, gombafertőzés okozza. Kör alakú kopasz foltokon a bőr kérges és száraz, a hörcsög vakaródzhat.
A fertőzöttet különítsük el a többi hörcsögtől és állattól. Az állatorvosi ellátás haladéktalanul felkeresendő.

Szalmonella:
Ritkán fordulnak elő, de megemlítendő a szalmonellózist, a bőrgombásodást, torokgyulladást, gennyes bőrfertőzést okozó Streptococcusok és Staphylococcusok. A betegség csak nagyon ritkán, és csak olyan tenyészetekben, kutatóintézetekben fordul elő, ahol ezrével tartják összezsúfolva az állatokat. Ahol az állományban a vírus megtalálható, a fiatal hörcsögök pár hetes korban észrevétlenül, legfeljebb némi gyengeséget és súlyveszteséget mutatva átesnek a betegségen, és 12 hetes korra végleg eltűnik a szervezetükből. A legbiztosabban tehát úgy óvhatjuk meg magunkat, ha 3 hónaposnál idősebb hörcsögöt vásárolunk. Az emberen egyébként jóindulatú formában zajlik le, fejfájással, szédüléssel, nyirokcsomó-duzzanatokkal, esetleg influenzára emlékeztető tünetekkel jár. Ezért a különleges elővigyázatosság csak a terhes nőknél indokolt, mert a magzat is károsodhat. Az orvosi adatok szerint hazánkban bizonyítottan aranyhörcsögtől származó emberi megbetegedés nem fordult elő. Hajléktalanok azonban betegedtek meg egerek közvetítésével.

Székrekedés:
A székrekedés előfordulhat a kellő mennyiségű víz hiánya esetén, gyomorelzáródás vagy túl sok préselt száraztáp etetése esetén.
Tünete, hogy nincs, vagy csak kevés ürülék van a ketrecben, az is kicsi és kemény. A székelés láthatóan nehéz, vagy púpos háttal jár a fájdalom miatt. Egyéb tünet lehet az étvágytalanság, és a végbélnyílás körüli nedvesség.
Biztosítsunk korlátlan mennyiségű ivóvizet és etessünk zöldséget és gyümölcsöt, néhány csepp zöldség olajat is adjunk. Ha nem épül fel másnapra, a legjobb, ha állatorvoshoz visszük, aki gyógyszert ad a székrekedés könnyítésére.
A kezelés hatására a hörcsög néhány napon belül felépül.

Szélütés (agyvérzés):
A szélhűdés leggyakrabban az éjszaka folyamán következik be. amikor az állat aktív. A hörcsög koordinálatlannak tűnik, teste féloldalasan bénulása eredményeképpen a fej oldalra billen és képtelen egyenesen járni. Ismételten fel is bukhat, vagy képtelen felülni.
A többség jól felépül, de szükséges a szélhűdés utáni kezdeti napokban, hogy folyamatosan egyen és igyon, és függ a szélhűdés súlyosságától is. Szükséges lehet kézből etetni, és tegyük a vizesüveghez inni, vagy helyezzük a hörcsög fészkébe az üveget és némi élelmet.
A szélhűdésben szenvedő hörcsög általában pár nap alatt javulás jeleit mutatja, és a következő néhány hétben folyamatos a felépülés, visszanyeri a koordinációt és a mozgékonyságát. Ugyanakkor némi fejbillentés visszamaradhat.
Más esetben a fejbillentés és az egyensúlyvesztés fülgyulladás következménye, ezért ha a hörcsög nem mutatja javulás jeleit 1-2 napon belül, forduljunk állatorvoshoz tanácsért, mivel lehet, hogy kezelendő fülgyulladás.

Szemproblémák:
A ragadós szemnél a szemhéjjak összeragadnak, az idős hörcsögök hajlamosak rá. Gyakori, mert a hörcsög szemébe kerülhet pl. por vagy ha a ketrecet huzatos helyre tettük, vagy a megfázás és allergia tünete is lehetnek. A csukott szemeket töröljük le egy darab langyos vízbe áztatott vattával. Ez általában elég a szem felnyílásához, de ha nem, a szemhéjakat gyengéden húzzuk szét.
Ha visszatérő probléma a könnyező vagy összeragadt szem, vagy a szem homályosnak tűnik, szemfertőzése lehet. Kezelésként fél csésze steril (felforralt és lehűtött) vizet keverjünk össze egy teáskanál bórsavporral (vegyésznél vagy patikusnál lehet hozzájutni) és szemcseppentőt használva mossuk le a szemet napi 2-3 alkalommal. Ha nem mutatkoznak javulás jelei pár napon belül, forduljunk az állatorvoshoz tanácsért, mert az antibiotikum segíthet.
Bár ritkán, a hörcsögön hályog fejlődhet ki, és homályos szem a tünete. Jóllehet, nem gyógyítható, érdemes állatorvossal megerősíttetni, mivel a tünetek gyakran hasonlóak a kezelésre szoruló szemgyulladáshoz.
A hörcsög elveszítheti a szemét baleset vagy betegség következtében, vagy genetikai rendellenesség miatt is hiányozhat.
Egy szem elvesztése vagy a vakság nem érinti túlzottan a hörcsögöt, mivel a látásuk igen gyenge, így többnyire a szaglásukra és hallásukra hagyatkoznak.

Szőrhullás:
A hörcsögök a nyár és ősz folyamán vedlenek. Ez idő tájt sok hörcsögnek vannak olyan periódusai, amikor a bunda ritka, vagy bizonyos területek kopaszak. Hirtelen és túlzott hőmérsékletváltozás esetén jelentkező szőrhullásnál nagy, kopasz foltok akadhatnak. Általában nem kell aggódni emiatt, a szőrzet többnyire néhány hét alatt kinő. Az összes hörcsög vedlik, de a kínai és roborovszki törpehörcsögöt általában kevésbé érinti, mint a szibériai- és dzsungáriai törpehörcsögöt és a szíriai aranyhörcsögöt.
A szoptató nőstényeken gyakran alakul ki szőrveszteség a hason. Általában nem kell aggódni emiatt, mivel a szoptatás után a szőrzet kinő.
Idős hörcsögöknél (általában egy éves kortól) szintén gyakori az eleinte csak a hason, hátsó lábakon és csípőtájékon jelentkező szőrhullás.
A szőrhullás a bőrfertőzés, allergia, atka, rüh, táplálkozási hiányosság és thyroidprobléma tünete is lehet.
Ha szőrhullást észlelünk, vizsgáljuk meg, nem e találunk  hámlást, hegeket, gyulladást vagy az irritációra utaló jeleket. Ugyancsak szükséges az állat átvizsgálása túlzott vakaródzás, a betegség bármely jele pl. súlycsökkenés, letargia, stb. esetén. Ha a hörcsög a súlycsökkenés mellett betegség bármi más jelét mutatja, el kell különíteni és azonnal állatorvoshoz fordulni tanácsért.
Az idős kornak vagy egyéb tünet hiányában a vedlésnek tulajdonítható általános szőrhulláson segíthetünk, ha naponta élesztő tablettát morzsolunk a hörcsög eleségére, a szőrnövekedés megindulásakor csökkentve a mennyiséget. Az élesztőtabletta a patikában a humán vitaminok között található. Ha nem lehet élesztőtablettát beszerezni, vitamincseppeket (állatkereskedés) adjunk az ivóvízhez, hogy segítsük a szőrzet újranövekedését.

Tályog:
A duzzanat úgy jön létre, hogy egy harapás, karmolás vagy seb elfertőződik és genny gyűlik össze a bőr alatt. Általában az eredeti, elfertőződött sérülés észrevétlen marad és már begyógyult, mire idővel a duzzanat megjelenik, s ilyenkor nehéz eldönteni, hogy daganatról, vagy tályogról van-e szó.
Ha a felszínen harapás vagy karmolás látható, valószínűleg tályogról van szó és állatorvos segítségét kell igénybe venni. Ez esetben a genny lecsapolása és antibiotikum kúra a fertőzés kezelésére. Szélsőséges esetben a gennyet többször is el kell távolítani, mire a fertőzés kitisztul.
Néha a tályog felreped, növelve a fertőzésveszélyt, ami nagyon beteggé teszi a hörcsögöt. Ezért, ha a tályog felreped még állatorvosi ellátás előtt, mégis szükséges lehet a vet felkeresése, mert bár a lecsapolás nem szükséges, mégis antibiotikumokra lehet szükség a fertőzés legyőzéséhez.
A pofazacskóba gyömöszölt éles dolgok vagy élelmiszerdarabok megakadhatnak és átszúrhatják a pofazsebek bélését, ez pedig a seb elfertőződését, tályogot eredményezhet. Kezdetben összetéveszthető a duzzanat összetéveszthető a szállított élelemmel vagy alommal, ezért ha azt látjuk, hogy a pofazacskó folyamatosan tele van, lehet, hogy a tartalma összesűrűsödött vagy tályog van benne, forduljunk állatorvoshoz.
A hörcsögök az ápolás hatására általában jól és meglehetősen gyorsan felépülnek a tályogból.

Táplálkozási hiányosságok:
A hörcsögöt természetes szükségleteinek megfelelően kell táplálni, mert a számára alkalmatlan étrend egészségproblémákhoz vezethet. Az egyéb állatok számára készített keverékek nem alkalmasak a hörcsögök számára, némely keverékek pedig egyenesen károsak. Ezért fontos a speciálisan hörcsögök számára készült keverék etetése.
A nem megfelelő táplálás szőrhullást, sorvadást, letargiát eredményezhet. Ha feltételezhető a hiányos táplálkozás, meg kell változtatni a hörcsög étrendjét és vitamincseppeket adagolni az ivóvízhez. Ha nem tapasztalunk javulást egy héten belül, vagy romlik vagy egyéb tünetek jelentkeznek, állatorvos tanácsát kell kérni.
Helyes táplálkozásra való áttéréskor a hörcsög állapota 1-2 héten belül javul.

Törések:
Egy véletlen eséstől a hörcsög eltörheti a lábát vagy a farkát, még a ketrecében. A végtagtörést eredményező balestek többnyire este vagy éjszaka történnek, így nem vagyunk tanúi, de a következő reggelen a hörcsög sántít, vagy görbe a farka.
Ha a hörcsög leesik vagy árt magának,  gyakran sokkos állapotba kerül, így azonnali ellátásra van szüksége.
Sajnos, a kis testnagyság miatt nem lehet gipszelni a hörcsög törött végtagjait (egyébként is lerágja!) ezért hagyjuk természetesen gyógyulni. Segít, ha a gyógyulás ideje alatt a feladatokat a minimumra csökkentjük, a futókerekeket kivesszük,  és ha lehetséges, a hörcsögöt akváriumba helyezzük el, hogy megelőzzük a rácsokra való felmászást, stb. A csont gyógyulásának elősegítésére etessünk tejben áztatott kenyeret vagy magas kalciumtartalmú kutyatápot.
Nyílt törés esetén állatorvoshoz kell fordulni,  mivel a fertőzés megelőzésére antibiotikum kúra válhat szükségessé. Az állatorvos eldönti, hogy szükséges-e a csontdarabok elmozdítása és/vagy a bőr összevarrása, hogy a csont ne maradjon védtelen.
A láb vagy farok törése 1-2 héten belül gyógyul, meglehet, a hörcsög némileg sánta ill. a farka görbe marad. Emiatt nem kell aggódni, nem okoz neki gyötrelmet, megtanul ehhez alkalmazkodni.

Túlnőtt karmok:
Előfordul, hogy a hörcsög karmai túlnőnek. A campbell törpehörcsögnek idővel nagyon hosszúra nőnek a karmai, de általában nem kell aggódni miatta. Ellátásra lehet azonban szükség, ha a túl sokat vakaródzik mosdás alatt, vagy a karmok a talp alá kezdenek görbülni.
Béleljünk ki egy dobozt dörzspapírral, és esténként tegyük egy rövid időre bele a hörcsögöt, s hagyjuk körbe szaladgálni, amíg a karmai lekopnak. ( A smirglit soha ne használjuk közvetlenül a ketrec padlóján! ) Ha mégis szükség van a karomkurtításra, használjunk reszelőt vagy karomcsípőt, és szükség van valakire, aki tarja a művelet alatt az állatot. Ne vágjuk le túlzottan a karmokat, mert könnyen vérzeni kezdenek. Az állatorvos is lecsípheti a túlnőtt karmokat.

Tüdőfertőzés:
A légzési problémák allergia, megfázás, hörghurut tüdőgyulladás és tüdőfertőzés következtében alakulhatnak ki.
A tüdőfertőzés következtében a hörcsög borzong és zihál, a fogai is vacoghatnak és súlycsökkenés mutatkozhat.
Haladéktalanul vigyük állatorvoshoz, hogy megkapja a nélkülözhetetlen antibiotikumos kezelést. A korán kezdett gyógykezelés életbevágó a biztos felépüléshez.

Végbél előesés:
Ebben az esetben a végbél a végbélnyíláson át kitüremkedik. Az állatorvos csak akkor tudja visszahelyezni a testbe, ha a bél még nem sérült.
Általában a hasmenés vagy székrekedés miatti túlzott erőlködés okozza, és ha a kiváltó ok továbbra is fennáll, a végbélelőesés megismétlődhet.

Veszélyes gyógyszerek:
Számos antibiotikum mérgező a hörcsögök számára, vagy túlzott allergiás reakciókat okoz, ezeket ne használjuk. Ilyenek az alább felsoroltak:
Amoxycillin
Ampicillin
Clindamycin
Dihydrostreptomycin
Erythromycin
Lincomycin
Penicillin
Streptomycin
Tetracyline
A hörcsögök esetében biztonságosan használhatóak a Baytrill és Neomycin tartalmú készítmények.
Az emberi használatra vagy egyéb állatok számára (pl. kutya, macska) készített gyógyszereket soha se használjuk, kivéve, ha állatorvos alkalmazza.

 

Kommunikáció és testhelyzetek:

Az állatok kommunikációja testhelyzetekkel (fejtartás, fülmozgatás, test- és farok tartás), hangokkal, illatanyagokkal, és ezek összességével történik.

Izgalom, érdeklődés:

Felálló, előre irányuló fülek, és tágra nyílt szemek jellemzik, bajuszukat előre meresztik - közben mozgatják, szimatolnak. Ha valamit nem látnak eléggé jól, két lábra is ágaskodnak.

Félelem:

Bár a fülek előre irányulnak, nem hegyezi, hanem inkább szétterpeszti őket. Vagy "guggoló" testhelyzetben vannak, vagy pedig mellső lábaikkal eltolják maguktól a potenciális veszélyt. Ilyenkor a fogaikat is  összecsiszolják, aminek jellegzetes ciripelő hangja van.

A harci "illemkódex":

A rágcsálóknál a játékra való felhívásnak a jele egy sajátos szag. Megfigyelhető, hogy ezek a játékra felhívó jelek fokozatosan érvényüket vesztik, amint közelednek az ivaréréshez, és a kezdeményezett játék valódi agresszióba csap át.

Ismerkedés:

Az újonnan érkező általában hagyja, hogy a terület tulajdonosa alaposan megszaglássza. Ez a póz nagyon hasonlít a tüzelő nőstény felkínálkozásához. Kivételesen el is maradhat, pl. a szoptató nőstény azonnal megtámadja a fészekbe tévedt idegent.

Támadás:

Az állati agresszió során a támadó fél valamilyen erőforrás birtokába igyekszik jutni, de nem "célja" az ellenfél pusztulása. Az evolúció során megjelent a ritualizált harc, melyek lényegében kommunikációs aktusok az ellenfél erejéről és szándékairól. Ezek a valódi harc bevezető vagy nem durva elemeiből tevődnek össze.
A támadó csikorgatja fogát, fülét hátracsapja, összekuporodva minél kevesebbet mutat a hasából - így próbálja csökkenteni a támadható felületet. Mellső lábát felemelve fejét oldalra fordítja, így próbál a másik hasa aljába, nemi szerveibe harapni. Sok esetben ezek a jelzések elegendőek a "vita" eldőléséhez. Előfordul azonban, hogy az agresszió ritualizált formái átcsapnak valódi harcba, s a küzdő felek súlyos sérüléseket okoznak egymásnak.
A megtámadott fél verekedés közben (főleg ha fájdalmas harapást kapott) jellegzetes sikító-cirregő hangot hallat. A ragadozó (pl. macska) által megtámadott állat is ezt a hangot adja félelmében, mintegy vészjelként a többiek számára. Nem csoportosan élnek ugyan, de valószínűleg abban a rövid időszakban van szerepe, amikor a kölykök még együtt élnek anyjukkal, s az anya vészhangja alapján tanulják meg elkerülni ellenségeiket.
A védekező fél megpróbálja mellső lábaival távol tartani magától támadója veszedelmes fogait, hátsó lábaikat maguk alá húzzák, a hímek heréiket is visszahúzzák. Többnyire oda-oda kap, ahol fájdalmat érez, s ezáltal a támadót általában a fején, pofáján sebesíti meg. Ennek ismeretében utólag is meg lehet állapítani a kapott sebek alapján, melyik volt a kezdeményező, agresszív egyed.

Megadás:

Ha sarokba szorították, kimerült, nem tud tovább harcolni - jellegzetes megadási pózt vesz fel: hanyatt, vagy oldalára fordul, lábait széttárja - így legvédtelenebb részét, a hasát felkínálja ellenfelének, pofáján pedig a félelem tükröződik.
Ha nagyon pánikba van már esve és a "halálát érzi" - nyitott szájjal szaggatott síró-nyekergő hangot ("pánikhangot") hallat, gyakran össze is vizeli magát. Amennyiben pofzacskójában éppen tárolt táplálékot, még úgy, hanyatt fekvő helyzetben "kipakol" - hátha erre figyel majd a győztes. Antropocentrikusan szemlélve talán úgy fordíthatjuk, hogy könyörög az életéért. Ez a hang emberi kéz közeledésére is igen gyakran megfigyelhető 3-4 hetes (leginkább az állatkereskedésekből) frissen beszerzett kölyköknél. Valószínűleg az állandó stressz váltotta ki belőlük, s csak igen türelmes, szeretetteljes foglalkozással szelídíthetőek meg.

Agresszív területjelölés:

A győztes általában nem él a lehetőséggel, hanem - még mindig harcra készen - elfordul, fogát csikorgatja, majd tüntetőleg megjelöli territóriumának határait. Ez a helyettesítő aktivitás egyrészt a feszültséget oldja, másrészt lehetővé teszi az alulmaradt elmenekülését.

Menekülés - üldözés:
A vesztes fél ez alatt először óvatosan, majd nagy ugrásokkal elmenekül, a győztes pedig utána ered, és territóriumának határáig üldözi - visszatérve újra megjelöli a határokat oldalmirigye váladékával.
Ritkán, de megtörténik, hogy a megadási póz ellenére a támadó továbbra is vadul rohamoz, mintha az egyetlen célja az lenne, hogy megölje a másikat. A körülményeket megvizsgálva kiderül, mi vezet ezekhez a tragédiákhoz. A leggyakoribb probléma az, hogy kevés volt a tér, nincs lehetősége a vesztesnek elmenekülni, vagy pedig - a járatokban élő fajok számára oly fontos - búvóhely hiányzott. A harmadik ok ugyancsak a terület szűkösségére vezethető vissza, ugyanis a vemhes nőstény a természetben is elkergeti a hímet - kölykei védelmében.

Territórium megjelölése:

A hímek az oldalmirigyek váladékával jelölik meg territóriumuk határait és a tereptárgyakat. Oldalra, kissé hanyatt fordulva dörzsölik a váladékot a tárgyakra, vagy egyedüli tartás esetén a terrárium sarkaiba.
Érdekes, hogy a nőstények is elvégzik ezt a területjelölő magatartást, annak ellenére, hogy nem fedezhetőek fel rajtuk oldalmirigyek. Főleg akkor figyelhető meg ez a mozgássor, amikor agresszívek, pl. éppen sikerült elűzniük vetélytársukat. A nőstények is magányosak, náluk a hüvelyváladék tölti be a birtokjelölő szerepet. Rendszeresen körüljárja birodalom határait, és csíkolást végez. Az ivarzást megelőzően inkább hosszú, vonalszerű jeleket hagy, és ez vonzza a hímeket. Az ivarzást követő és kölyöknevelési időszakban azonban újra rövid, pontszerű jeleket hagy, és ez mindkét nembeli fajtársakra riasztólag hat. Idegen területen járva is megfigyelhető ez a magatartás, de csak nagyon rövid, pontszerű jeleket hagy. A terület tulajdonosa ezeket alaposan megszaglássza, majd megismétli a területjelölést.

A territórium:

A szíriai aranyhörcsög az aszociális fajok közé tartozik. A párzás és a kölyöknevelés időszakát kivéve nem érintkezik fajtársaival. Nem jól tűri a kontaktust terráriumi tartás esetén sem, bár itt nem kényszeríti őket táplálékhiány a nagy területek birtoklására. Ennek ellenére szüksége van megfelelő mozgástérre.
Az általános mozgásaktivitást jól mérhetjük futókerékkel. A megtett út hosszát kapjuk, ha a kerületet megszorozzuk a fordulatok számával. Mivel éjszaka a legaktívabbak, ilyenkor figyelhetők meg leginkább. A futókerékre szerelt fémlemez segítségével minden teljes fordulatot egy kattanás jelzett, ezáltal külső hatásoktól (fény, mozgás) függetlenül lehetett számolni. A legnagyobb mozgáskészséget a 4 - 10 hetes állatok mutatják, de a 4 hetesek inkább több részletben futnak (néha 2-3 percenként is kiugrálnak), időnként játszanak. Az idősebb 10 hetes példányok pedig hajlamosak egyetlen monoton rohanással letudni az egész esti mennyiséget. Általában 1-8 alkalommal bújnak be a kerékbe, s ez idő alatt futják le az egész napi távot. Az egy este alatt a futókerékben megtett út hossza 90 - 1000 méterig változott.
Futókerék nélküli terráriumi tartás esetében a megfelelő mozgásmennyiséget szobában való futtatással biztosíthatjuk. Ez optimális esetben 2 óra, de az öregebb példányok esetében az észlelhető, hogy egy-egy kényelmes helyre befészkelik magukat, így ezeknek 20-30 perc is elég.
Személyes tere a szabadban 100 négyzetméter is lehet. Mivel ezt nem tudjuk biztosítani neki, ezért - a marakodások elkerülése végett - a leghelyesebb, ha ivarérett egyedeket nem, vagy minél nagyobb területen tartunk együtt. Sajnos, még 1/2 négyzetméter területű és búvóhellyel ellátott területen tartott aranyhörcsögök között is gyakori az összetűzés. Igen nagy területen valószínűleg kialakulnának az állandó revírhatárok.
Járataikat laza, homokos talajba készítik. Hátulsó lábaikat a járat oldalának feszítik, és a rövid, izmos mellső lábak gyors kaparó mozgása után a fellazított földet a hátsó lábak lökik hátra egy-egy erőteljes mozdulattal. Ugyanez a mozgássor figyelhető meg táplálékkeresés közben is. Járataik 1-2 méterre hatolnak le, labirintusszerűek. A sötétben való közlekedést segíti a bajusz és a szem feletti szőrzet és a kitűnő hallás. A járatok meredek falain mozgékony ujjaikkal remekül másznak, kapaszkodnak. A járatokon kívül kamrákat is kialakít, melyeknek különböző funkcióik vannak. A terráriumban tartott egyedek is - ha elegendő kamrával rendelkező mesterséges járatrendszert biztosítunk számukra - "kinevezik" az ürítő-, háló- és raktár kamrákat. A vacok építéséhez száraz fűszálakat és leveleket használ fel. A kisebb darabokat pofazacskóikba tömik, a nagyobbakat csak fogaik közé szorítják, úgy viszik a föld alá. A fészekkamra aljára egy vastagabb réteget terítenek, majd az oldalakon körkörösen rendezik el a fűszálakat. Amikor itt tartózkodnak, bebújnak a fűszálak közé, az állat jelenlétére csak a lélegzete ütemére megemelkedő szénakupac utal. Az eleség egy kis részét (a legértékesebb darabokat) is ide rejti, hogy rögtön ébredés után ehessen. Ilyenkor előfordul, hogy igen komikus módon hanyatt fekve, mancsaikba fogva fogyasztják el a kiszemelt falatot. Mivel sokat tartózkodnak fészkükben, itt található a legtöbb ürülék is.

 

 

Rengeteget vitatkoznak azon, hogy mi a legmegfelelőbb kiskedvencünk számára. Ma már óriási a válszték mind a lakhely, mind a kiegészítők tekintetében, de közel sem jó mindegyik a hörcsögök számára! Ahhoz, hogy valóban a megfelelő felszerelést vásároljuk meg, tisztában kell lennünk a hörcsögök eredeti életkörülményeivel és igényeivel!

Ezek az állatok félsivatagos területről származnak, így igénylik a meleget, de a túl magas hőmérsékletet ők sem szeretik. Éjszakai állatok, éjszaka pedig nincs 30°C; a legideálisabb a 18-24°C közötti tartás, így külön melegítést nem igényelnek, egy átlagos családi ház hőmérséklete tökéletesen megfelel számukra.

Kezdjük a sort a legfontosabbal:

Miben is lakjon leendő kedvencünk?

Több féle lakóalkalmatosság kapható a boltokban, de én egyet kiemelnék a sorból. Van tapasztalatom terráriumi és ketreces tartással is, szóval bizton állíthatom, aranyhörcsögöknek a terráriumi tartás a jobb, kedvezőbb; a későbbiekben részletesen magyarázom miért gondolom így!
Mivel ezek az állatok félsivatagos területről származnak a vízszintes élethez vannak szokva. Egész szervezetük a föld alatti és a talajszinten való élethez alkalmazkodott, elülső lábaik erőteljesek, gyors ásást tesznek lehetővé, de a teljes testsúly cipelését csak nagyon rövid ideig bírják, ezért mászás közben hamar kifáradnak és leesnek. Éppen ezért a ketreces tartásnál gyakran előfordulnak esések, zúzódások, tőrések, különböző gerincsérülések, ami jelentősek csökkentik az állat életminőségét, de ugyebár mi a hoszú és egészséges életet szeretnénk biztosítani kedvencünknek. /Félreértés ne essék, az állat nem passzióbul ugrál le a ketrec tetjéről, leesik, és a földetérés igen kellemetlen élmény, ha a fájdalmat nem is számoljuk, ami jelelntős tud lenni!/
Tévhit, hogy rossz szellőzésűek a terráriumok, csak a nagyon fülledt nyári napok jelenthetnek problémát, és ha túl alacsony a magassága, mert ilyenkor bizony le kell fedni, hogy nehogy kiszökjön kedvencünk. Néhány alap paraméterrel tisztában kell lennünk: a legrövidebb oldalhosszúság nem lehet kevesebb 25 cm-nél egy egyed esetén (ez államilag meghatározott!) a magasság pedig minimum 20 cm, de a kisházáról még így is kimászhat, kell a tetejére még egy üveg lap, vagy más, ami megakadályozza a szökésben. (Ne fedjük be az egészet!) Két  vagy több egyed esetén legalább 40 cm-nek kell lennie a legrövidebb oldalnak (szintén államilag meghatározott adat!)
Bámelyik mellett is döntünk a későbbiek folyamán, a takarítást és az állattal való foglalkozást nem helyettesíthetjük!

A feltüntetett képek csak tájékoztató jellegűek, sokkal több féle található belőlük, csak néhány példának valót raktam fel!

A második fontos dolog, amit el kell döntenünk:

Milyen almot használjunk?

Többféle alom is kapható, és felhasználható. Kaphatóak különböző faforgácsok, zeolitzúzalék (egyfajta puha kőzet, természetes anyag), vagy tiszta homok. Szénát is használhatunk alomnak, bár általános tapasztalat szerint ezt inkább eszik vagy fészket építenek belőle. Ha a forgácsot  és a szénát választjuk,mindenképpen pormenteset válasszunk, a préseltek gyakorta porosak is, mert összetörődnek, és ha lehet illatmentes is legyen. Továbbá vághatunk össze újságokat is, ebből is szívesen építenek fészket. A fészek puhasága érdekében rakhatunk be neki rongydarabokat, vagy zsebkendőt. (Az utóbbit vitatják, hogy nem ragad-e a pofazacskójába, de tapasztalatiam szerint nincs vele gondjuk.) Dugósítóval (egyfajta táp, melyben minden fontos anyag megtalálható, emellett székletfogó hatású) is meg lehet teríteni a terrárium, vagy a ketrec alján. A fészekhez kaphatók külön fészekanyag néven futó termékek.

A harmadik kérdés:

Milyen itatót válasszunk?

Mindenképpen szükségünk lesz egy itatóra, mert hiába kap kedvencünk nagy mennyiségben zöldséget és/vagy gyümölcsöt, tiszta vízre mindig szüksége van! A víz teljesen más hatással van a szervezetre, mint az összetett levek. A természetben élő rokonaik is fogyasztanak vizet, de a félsivatagos környezetből adódóan csak ritkán jutnak hozzá. Emiatt kifejlesztettek egy módszert, így raktározni tudják sejtjeikben a folyadékot, ezért csak ritkán fordulnak itatóhoz, de akkor nagyobb mennyiségű vizet vesznek magukhoz.
Több megoldás is létezik. Vehetünk tálkát, amibe a vizet öntjük, de ennek alapvető hátránya, hogy a forgácsot beletúrja, vagy felborítja így áztatva el mindent a környezetében. Vannak a madáritatókhoz hasonló gravitációs itatók, előnyük, hogy nehéz teleszórni forgáccsal, de szintén nagy hátrányuk, hogy könnyen felboríthatóak, így a lakótér ismét elázik. Legcélszerűbb golyós itatót vásárolni, mert ezeknek nagy előnye, hogy fel lehet akasztani (akár a terrárium szélére is) és mindemellett a fém csövet sem tudják szétrágni. Másik fontos dolog, hogyha megfelelően rögzítjük, kimászni sem tud róla kedvencünk. Egyetlen hibája ennek az itatónak, hogyha kevés van benne csöpöghet kicsit, de lényegesen kevesebb víz jut így az alomra.

A negyedik kérdés:

Milyen futókereket válasszunk?

Ennek is van több változata és mérete. Van ami csak fémből készült, vagy csak fából - ezek nagyon nyikoroghatnak. Van ami fém álványon műanyag keretes - ez nem fog nyikorogni, viszont szétrághatják a "mániákus" rágcsálók. Vannak amik csak ketrecre szerelhetőek fel, és egyik oldalukon nyitottak. Ugyan ilyen egy oldalon nyitott álványosban is kapható. Kaphatóak még futógömbök, melyek álványra szerelhetőek, de a csak futógömbként funkcionáló darabokat Magyarországon állatjóléti és egészségügyi okok miatt betiltották.

Ötötdik kérdés:

Vásároljunk-e hordozót, és milyet?

Megri vásárolni, így könnyen szállíthatjuk állatorvoshoz, vagy új gazdihoz. Sokkal mobilisabb ez a megoldás mint a nagy ketrec, vagy a nehézkes terrárium. Előnyeik és hátrányaik megegyeznek a lakhelynél leírtakkal.

Hatodik kérdés:

Milyen kisházban lakjon?

Ha elég nagy életteret tudunk biztosítani állatunknak, mindenképpen szerezzünk be neki egy kisházat, ahova elbújhat napközben. Ez lehet egy egyszerű fából készült lapos tetős kisházikó (így a térvesztés kisebb, hiszen rá tud mászni), de lehet egy kerámia tök, egy széna labda, vagy félbevágott, üreges farönk is. Ha nem elég magas a terrárium, vagy nincs takarva, akkor a behelyezett házikóról kimászhat. Ez esetben adhatunk neki egy marék szénát, vagy pár szelet papírtörlőt is, ezekből remek kis fészket fog építeni magának. Erre ráállva nem tud kimászni, hiszen ez puha, és összeomlik alatta.
Nyugodtan vehetünk számára nagyobb átmérőjű műanyag bújócsöveket is. Ha ezeket úgy rendezzük el, hogy a forgáccsal betemetjük, és csak a két vége látszik ki, imitálhatjuk a természetes járatokat.

Hetedik kérdés:

Szükség van-e egyéb kiegészítőkre, mikre?

Az etető az a kiegészítő, amire lehet, hogy érdemes szánnunk pár forintot. Nincs rá feltétlen szüksége, de így a magok az alomtól elkülönülve várják kis kedvencünket, hogy elfogassza őket. Persze gyakorta összegyűjtik őket és az alvóhelyükre szállítják, de mégis jó ha van egy a lakhelyén. Vagy szét is szórhatjuk az alomban a magokat, így keresgélnie kell, akárcsak a ermészetben.

Ha úgy érezzük, hogy a választott kisház nem elég izgalmas kedvencünk számára, akad még jópár kiegészítő, amivel színesíthetjük környezetetét.  Akadnak libikókák, mászókák, hinták, rönkhidak, különböző fa fogkoptatók, játékkockák stb. Egyes darabok giccsesnek tűnhetnek, de számos meglepetést és vidám pillanatot okozhatnak nekünk és kedvenceinknek.

Vannak egyéb furcsa kiegészítők, mint pl a répatartó. Személy szerint nem látom túl sok értelmét ennek az alkalmatosságnak, de ilyen is létezik. már Van még szénatartó, hörcsögsampon, hörcsögparfüm, különböző törlőkendők, és még számos, furcsa, és talán felesleges kiegészítő is.

 

Fontos tudnunk, hogy mire van szüksége kis kedvencünknek, hogy megfelelő minőségű táplálékot tudjunk biztosítani számára.
Nagy szükségük van fehérjékre, rostokra, nyers zsírra, proteinekre, valamint nedvességre - ez minden táplálékban benne van, de a mennyiség nem mindegy. A folyadék kivételével minden megtalálható a búzafélékben. Gyakran hallottam, hogy pl. pintyeleséget tilos adni a hörcsögnek, mert megdöglik tőle (szó szerint így mondták!). A tévhitek eloszlatása végett itt megjegyezném, hogy nem mérgező a pintyeleség, sőt, egyes hörcsögök kifejezetten kedvelik, és nem eretnekség ilyet is adni neki. Fontos az IS, mert ne ez legyen a főtáplálék, hiszen ezek a magvak aprók, nem minden hörcsög szereti, ráadásul olajos mag lévén jobban hizlal, mint pl. a búza. Ezért inkább kiegészítő eleségként adjuk, de adható. Ahogyan csincsillaeleség is (ha nem az árakra koncentrálunk) egyáltalán nem lesz baja tőle a hörcsögnek sem! Esetleg nem fogja szeretni a nagyobb táprudakat, golyókat, vagy egyéb csincsillaeleség néven árult préselt dolgokat.

Néhány mag nyerszsír, protein és szénhidrát tartalma:

  Nyerszsír Protein Szénhidrát
Gabonafélék 1,8 % 11 % 73 %
Zab 6,9 14 63
Kukorica 4 % 10 % 70 %
Napraforgó 54 % 10-20 % 6 %
Hámozott földimogyoró 41 26 11

Ha magunk keverjük az eleséget napi szinten adhatóak az alábbiakban felsorolt dolgok (bizonyos dolgokat, mint pl. az olajos magvakat inkább kisebb mennyiségben). Az alaptáplálékot száraz és olajos magok képezik: búza, árpa, kukorica, zab stb. (száraz magvak, ezek csíráztatva is adhatóak), köles, napraforgó, tökmag, mandula, mogyoró, dió (olajos magvak).
Emberi táplálékok közül: sajtok (mozarella, trappista), tejtermékek (natúr joghurt, tejföl, túró), főtt tojás, lisztkukac, minimális mennyiségben sült és főtt hús (só, olaj és fűszerek nélkül), csirkecsont.
A vitaminok miatt ki kell egészítenünk zöldtakarmánnyal, gyümölcsökkel melyeket mindig mossunk meg alaposan! (Lehetőleg a mammutvállalatokból származó zöld-hulladékot ne adjuk kedvencünknek, mert több esetről hallottam, hogy az onnan származó zöldségektől pusztult el az állat!) Otthonokban gyakran megtalálható zöldségfélék: sárga és fehérrépa gyökere és levele (sárgarépa levelet csak kis mennyiségben!), karalábé, zeller gumója és levele, főtt burgonya, uborka, karfiol, cékla, cikória, paradicsom, metélőhagyma, padlizsán, cukkini, spárga stb.. Egyéb zöldek: gyermekláncfű levél és nagy útifű (gyógynövényfélék), fehér here és vörös here (mindkettő fonnyasztva! ritkán), tyúkhúr, százszorszép stb. Gyümölcsök: cseresznye, meggy, dinnye (görög és sárgadinnye), alma, szőlő, szilva, körte, áfonya, barackok (megpucolva) eper, málna, szeder, áfonya stb. Amit lehet magozva.
A szárított gyümölcsök is adhatóak, azonban cukortartalmuk miatt szintén csak kis mennyiségben: mazsola, datolya, aszalt szilva, aszalt sárgabarack.
Egy-egy kifejlett álltra naponta kb. fél-egy evőkanálnyi magkeveréket és 15-20 grammnyi zöldtakarmányt számítsunk. Ezt a mennyiséget napjában csak egyszer kapják! Főleg a vemhes és szoptatós egyedek számára fontos az állandó vitamin-, ásványi anyag- és fehérje utánpótlás, nekik természetesen több eleségre van szükségük. Ma már sokféle vitaminkészítmény kapható, és a mész pótlás mellett D-vitaminra is szükség van, hogy beépüljön, erre a célra megfelel a csirkecsont, őrölt tojáshéj és szépia, D-vitamin pedig a természetes napfény segítségével elő tudja állítani az állat, de megtalálható a tejtermékekben (sajt, tejfől, kefír, stb.) és az édesvízi halhúsban. Nem szabad elfelejtenünk, hogy sem húst, sem csontot nem kaphatnak főzés nélkül! A fehérje pótlására a fent említett emberi táplálékok mellett kitűnően megfelelnek a macska- és kutyatápok is.

Ha előre elkészített, kevert eleséget vásárolunk is oda kell figyelnünk, hogy miket tartalmaz leginkább a doboz/zacskó. Ma már annyi féle minőségben és kiszerelésben kaphatóak a különböző tápok és magkeverékek, hogy az ember óhatatlanul belezavarodik.
Vannak olyanok, amelyek főként granulátumokból, pelyhekből, különböző extrudált dolgokból, préselt golyókból állnak, így felmerül a kérdés, nem mesterséges ez egy kicsit? De bizony az! Ezekbe a dolgokba fellelhetőek különböző színezékek, állagjavítók, ízfokozók és egyéb nyalánkságok kerülnek, melyre a hörcsögnek "biztosan" szüksége van. Mindemellett van olyan rágcsáló, amelyik nem szívesen eszi meg a préselt golyókat (saját tapasztalat!), így azok nagy része az alom takarításakor kidobásra kerülnek. Van ennek így értelme?
Ha megtehetjük - nem azért mert drágább lenne, sőt, sokkal olcsóbb a természetes, mint a mesterségesen előállított táp, inkább azért, mert ezekből kevesebb akad - vásároljunk olyan terméket, melyben minnél kevesebb a mesterségesen előállított élelmiszer. Vannak különböző magkeverékek, melyek jól felhasználhatóak (tápanyag és ársai), természetesen természetesek, és még kedvencünk kedvencei is.
Kaphatóak úgynevezett dugósítók, ezek minden ásványi anyagot, vitamint és egyéb szüksége anyagot a megfelelő mennyiségben tartalmaznak, ám nagy hátrányuk, hogy mind egy ízű - nem lesz éppen a kedvenc eledele; nevükből is látszik, hogy székletfogó hatásúak. Leginkább tenyészetek alkamazzák, ahol nagy mennyiségű, minden fontos dolgot tartalmazó eledelre van szükség, ebből adódóan csak nagy kiszerelésben kapható (min. 5-10 kg).

Néhány szóban...
...a kalcimuról:

Ahogy az ember fejlődése folyamán, az állatok fejlődéséhez is nagy szükség van a kalciumra. A csontok alapvető építőkövei, így fontos, hogy időnként pótoljuk az elvesztett mennyiséget. Főleg vemhes nőstényeknél és szoptató anyáknál kiemelt a fontossága, a magzatok és a kölykök elvonják az anya szervezetéből a kalciumot, így az övében hiány léphet fel. Ebből akár baleset is lehet.
A kalcium legjobb beviteli módjai a szervezetbe pl.: a főtt héjas tojás, héjas tojásrántotta, szépia, gipsz fogkoptató és a csirkecsont. A kalciumot nem lehet túladagolni, mert ha nem kell több, nem szívódik fel a bélből.

... az ásványi anyag szükségletről:
A szárazföldi állatok nagy részének az izzadtsága nem sós, mert a só raktározásra rendezkedtek be, sóhiányhoz alkalmazkodtak. A természetben élő hörcsögök hozzájutnak sóforrásokhoz, de a terriumban tarott egyedeknek erre semmi lehetőségük, ezért kell biztosítani számukra a megfelelő forrást, melyet a megfelelő táplálás mellett nyalósó formában tehetünk meg.
Nyalósónak a nagyállatoknak való "sótéglát" hívják, ami főleg NaCl-ból (nátrium-kloridból) és egyéb ásványi sókból áll. Rágcsálóknak való "nyalósó" szintén ilyen termék, magas a NaCl tartalma. A  „fogkoptatókő" néven ismert ásványi sós préselt kemény henger, korong, vagy téglatest fő alkotóeleme a gipsz. Ami nem feltétlen kedvező kedvencünknek. Baja ugyan ettől nem lesz, de nem természetes anyag.
A helyes étrendbe viszont általában bele vannak építve minden szükséges ásványi-anyag, vitamin és enzim, nem pedig külön kell adni. De persze ha biztosra akar az ember menni, akkor tehet be a hörcsögnek ilyen ásványi sós fogkoptatót, főleg ha nem biztos benne, hogy 100%-osan fedezi a szükségleteket az étrendjük.

... a C-vitaminról:
A C-vitamin vízben oldódó vitamin melyet a legtöbb állat szervezete képes szintetizálni (előállítani) magának a szükséges mennyiséget. A majom és a tengerimalac, valamint az ember nem képes erre, ezért táplálék útján szükséges bevinnie a kívánt mennyiséget.
Olyan állatnak, aki elő tudja állítani magának, felesleg, sőt folyamatos adása nagyon megterheli a vesét. Tény, hogy a feleslegtől a szervezet megszabadul, de ha napi szinten kapja az nagyon megterhelhető, vesekőhöz is vezethet. Mindemellett a téli hónapokban amikor kevés a természetes zöldség, csak külföldi áru kapható, kaphatnak C-vitamint, de csak más vitaminokkal együtt!
Minél komplexebb az adott vitamin készítmény, annál jobb, mert nem tartalmaz túl nagy adagot egyikből sem, mégis van benne szinte minden ami fontos. Ha van választási lehetőségük legyen benne A, B, D és E vitamin is. Ezek közül a D-nek kiemelt szerep jut, ugyanis ő segíti a szervezetbe való felszívódását.

Eddig arról volt szó, hogy mit kell adnunk kedvencünknek, hogy egészséges legyen, most pedig a piros betűs rész következik:

TILTÓ-LISTA:
Amit SOHA, semmilyen körülmények között nem szabad adnunk a hörcsögünknek: friss kelt tészta és kenyér.
Kizárólag kiszárítva adhatóak!!! Burgonya mindenféle nyers variációja, valamint a paradicsom növény zöld részei, kerülendő a tea is! Kerülendőek a túlságosan hizlaló dolgok: sütemények, cukorkák, egyéb édes nyalánkságok.
Kerüljük továbbá a túl fűszeres és sós dolgokat (pl.: chips, sós rágcsálnivalók).

Nincs szükségük külön C-vitamin pótlásra, mert az ő szervezetük (az emberrel és tengerimalaccal ellentétben) elő tudja állítani a szükséges mennyiséget. A természetes tápanyagokból felvett C-vitamin természetesen nem okoz gondot, de feleslegesen ne terheljük vele a szervezetüket (veséjüket).

 

A kiegészítő szóból kiderül, hogy itt a rágcsálóknak való nasikról lesz szó. Persze nem csak nasiról, hiszen a széna is kiegészítő eleség, de nem éppen édes ízéről híres.
Kezdjük hát a szénával. Fontos, hogy kapjon szénát kedvencünk, hiszen nem csak fészekanyagnak ideális, hanem nagyban segíti a fogak koptatását is - a széna mintegy 40%-a kerül elfogyasztásra - rost tartalma pedig elősegíti az emésztőrendszer ideális működését.
Vannak igazán hasznos, gipsz mentes fogkoptató kövek, tele vannak ezek is finom falatokkal (gyümölcsdarabokkal, zöldségdarabokkal, gyógynövény részekkel). Nagy-nagy előnyük, hogy természetes anyagokból állnak, gipszet sem tartalmaznak. Hátrányuk, nagyon ritkán fordulnak elő, és nem minden finomságot rejtő darab gipszmentes is egyben.

 

A boltban kapható nasik:
Ahogy annyi élelmiszernek, ezeknek is nagy hátrányuk a tartósítószer, a térfogatnövelő és az ízfokozó. Ezek mind-mind műanyag dolgok, melyek a szervezetet iritálhatják, betegségek forrásai lehetnek. (Persze nem minden eseben, de az arra érzékeny egyedeknél heves reakcót is kiválthatnak.)
A bolti nassolnivalók közül említsünk meg párat és azok célját, vagy hasznát.

Talán az egyik leghasznosabb ezek közül a dolgok közül a szárított gyógynövény, bár ez még mindíg nem az ízre, inkább a hasznosságra van kiélezve. Rohanó világunkban és a zöld területek csökkenésének köszönhetően egyre kevesebb helyen találhatunk gyógynövényeket, és valljuk be, alig ismerünk párat, míg nagyanyáink ezret és ezret tartottak számon és szedtek-szárítottak idénynek megfelelően, sok nyavalyát gyógyítva ezzel.

Kaphatóak (néha aranyárban) különböző szeletelt-szárított gyümölcsök kifejezetten rágcsálóknak, de ugyanaz megtalálható - más csomagolásban - minden hétköznapi abc-ben vagy bevásárlóközpontban. Ezeket azonban akár otthon is előállíthatnánk egészen egyszerű módszerekkel.

Vásárolhatunk rúdra "szerelt" magvakat. Sok féle kapható ezekből is, pl.: mogyorós, gyümölcsös, multivitaminos, zöldséges, sajtos, fahéjas, kálciumos, hogy csak a leggyakoribbakat említsem. Talán egyetlen igazán hasznos tulajdonsága, hogy miután lerágcsálták róla a magokat - ami nem több, mint két óra, ha bent hagyjuk nekik - a fa, amire a mézes masszával ragasztották az ínyencfogást jó fogkoptató is.

Sütemények, fánkok is léteznek már rágcsáló méretben. Mini termék maxi áron - egyes típusok elég drágák tudnak lenni, és általában csak 4-6 db van egy dobozban. Ezeket is kölünböző dolgokkal ízesítik, színesítik, pl.: sárgarépa, borsó, paradicsom, petrzselyem (és egyéb zöldségfélék), kakukkfű (más gyógynövényekkel is), banános, citrusfélés,  (különböző gyümölcsökkel), magosak közül van köleses, mogyorós és egyéb fajták is. Ilyeneket mi is tudunk sütni, olcsóbban is kijövünk, mint a bolti párdarabos azonnal elfogyóssal.

Vannak úgy nevezett crock-ok, amelyeknek külseje ropogós, belsejében pedig krémes állagú ínyencség található, itt is megtalálható minden féle ízesítés.

Dropsok. (Nem tudom elképzelni, hogy ez milyen lehet, a dropsról ugyanis nekem a kemény cukorkák jutnak eszembe.) Sok ízesítésben, többek között tejes-mézes is kapható. Dropsokat ugyan házilag nem tudunk csinálni, de sokkal job fogkoptató egy darab száraz kenyér - bár az ízével nem vetekszik - de készíthetün külön hörcsögünknek cukor nélkül készült - vagy minimális cukrot tartalmazó - kekszet. Ezeket is imádni fogják, és nem lesznek bennük ízfokozók sem.

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa18
mod_vvisit_counterTegnap17
mod_vvisit_counterEzen a héten144
mod_vvisit_counterEbben a hónapban947

IP címed: 54.80.80.77
 , 
Jelenlevők
Oldalainkat 11 vendég böngészi